Soňa Vanovčanová Správy Samospráva Práca

Mestský úrad v Žiline hľadá posilu: 770 eur v hrubom, pozrite podrobnosti

Ak hľadáte novú prácu, máte možnosť zamestnať sa aj na Mestskom úrade v Žiline. Úspešný uchádzač by mal nastúpiť už v lete. Pozrite si podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku Mestský úrad v Žiline hľadá posilu: 770 eur v hrubom, pozrite podrobnosti
Foto: Soňa Vanovčanová / Zdroj: zilina.dnes24.sk

Mesto Žilina hľadá odborného referenta špecialistu na Odbor dopravy (referát dopravy a inžinierskych sietí). Pozícia bude obsadená výberovým pohovorom.

Predpokladaný termín nástupu je 1. august 2018.

Na splnenie požiadaviek je nutné, aby mal uchádzač vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 4 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a 2 roky praxe so zameraním na dopravu. Mesto tiež uvíta prax vo verejnej alebo štátnej správe či vodičský preukaz skupiny B. Podmienkou je znalosť práce s PD (internet, Word, Excel), záujemca by mal byť flexibilný, kreatívny, komunikatívny a zodpovedný. Samozrejmosťou je bezúhonnosť.

Mesto tiež požaduje tieto znalosti:

  • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Aká práca čaká úspešného uchádzača?

  • vydávanie rozhodnutí na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (rozkopové povolenia)
  • povolenia na uzávierku miestnych komunikácií
  • vykonávanie úloh vyplývajúcich zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách a cestného správneho orgánu; prejednáva správne delikty súvisiace s činnosťou prevádzkovateľov taxislužby v územnom obvode mesta Žilina

Akú odmenu Mesto ponúka?

Základná mzda je podľa avizovaného výberového konania 770,00 €/mesiac brutto.

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou formou alebo elektronickou formou do 11.07.2018 na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina alebo e-mail: kamila.chvastekova@zilina.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie