Zmena v žilinskom parlamente: Poslanci si odsúhlasili zníženie odmien

Od 1. apríla 2018 vstúpil do platnosti zákon, ktorý upravuje aj odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva. Zosúladenie so zákonom poslanci odsúhlasili na svojom ostatnom zasadnutí. O koľko?

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Zmena v žilinskom parlamente: Poslanci si odsúhlasili zníženie odmien
Zdroj: TASR

Od 1. apríla 2018 je účinný zákon o obecnom zriadení, ktorý súvisí aj s odmeňovaním mestských poslancov. Zmena zákona priniesla strop odmeny, ktorá môže byť poslancom mestského zastupiteľstva vyplatená v kalendárnom roku. Suma nesmie presiahnuť výšku mesačného platu primátora mesta.

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom ostatnom zasadnutí odsúhlasili zmenu v systéme odmeňovania tak, že zosúladili výšku poslaneckých odmien so zákonom č. 70/2018 Z.z. Čo to znamená pre žilinských poslancov?

Posledná zmena v odmeňovaní nastala vo februári roku 2017, kedy si poslanci na sojom 21. zasadnutí odsúhlasili navýšenie odmien na úroveň minimálnej mzdy v národnom hospodárstve SR s platnosťou od 1. marca 2017. Minimálna mzda pre rok 2018 predstavuje 480 eur brutto.

Aká bude maximálna odmena poslanca v Žiline?

Ako uviedla vedúca odboru vnútorných vecí Jana Brathová:„Dňom 1. 4. 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 70/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý má dopad na odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva tým, že sa stanovuje strop odmeny, ktorá môže byť poslancom vyplatená v kalendárnom roku, v maximálnej výške 1 mesačného platu primátora mesta.“

Keďže podľa nej doterajší spôsob odmeňovania poslancov MsZ v Žiline výrazne prekračoval zákonom stanovený strop, predložil sa návrh na úpravu, ktorá reflektuje zmenu zákona, a to v podobe jednej odmeny mesačne vo výške 1/12 platu primátora.

Ako uvádza odbor vnútorných vecí MsÚ, odmena poslanca žilinského MsZ bude od 1. apríla 2018 predstavovať sumu 253,66 eur už vrátane všetkých odmien, ktoré sú v súčasnosti poslancom MsZ vyplácané za rôzne aktivity, respektíve členstvá.

Osobitné príspevky pre sobášiacich poslancov

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Žiline boli v rámci rokovania upravené o pozmeňujúci návrh poslanca Jána Pažického. Týka sa odmeňovania sobášiacich poslancov, ktorí budú poberať príspevky na úpravu zovňajšku a ošatenie podľa počtu sobášov, na ktorých budú účinkovať v kalendárnom roku. Tieto náhrady budú predstavovať 50 eur za 1 až 9 uzavretých sobášov, pri počte 10 – 19 sobášov bude mať poslanec nárok na čiastku 100 eur, od 20 do 29 sobášov pôjde o sumu 170 eur a za 30 sobášov a viac dostane poslanec 260 eur. Odmena bude vyplácaná ku 31. decembru príslušného kalendárneho roka.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame