Ako dopadli skúšky dospelosti v žilinskom okrese: Výsledky písomných maturít škola po škole

Výsledky písomných maturít sú vonku. Pozreli sme sa na to, ako v matematike a slovenčine obstáli maturanti z našich škôl.

Tomáš Batiz
Ilustračný obrázok k článku Ako dopadli skúšky dospelosti v žilinskom okrese: Výsledky písomných maturít škola po škole
Zdroj: Dnes24.sk

Výsledky jej externej časti tohtoročných maturít, teda testov, sú na svete. Zverejnil ich Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Na riadnom a náhradnom termíne externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zúčastnilo celkom 39 670 žiakov. A my už vieme, ako zvládli testy stredoškoláci na školách v žilinskom okrese.

Rebríček škôl v Žiline podľa výsledkov externej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry v celoslovenskom merítku bola 57,6 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (70,4 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (51,8 %). Aj medzi školami v žilinskom najlepšie obstálo gymnázium.

Poradie Škola Adresa Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (v %)
1. Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 77.6
2. Gymnázium Veľká okružná 22 76.1
3. Gymnázium Varšavská cesta 1 76.0
4. Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 44 74.1
5. Konzervatórium J. M. Hurbana 44 69.9
6. Gymnázium Hlinská 29 69.8
7. Gymnázium Kráľovnej pokoja Na Závaží 2 69.3
8. Súkromná stredná umelecká škola Hálkova 2968/22 64.1
9. Stredná priemyselná škola stavebná Veľká Okružná 25 60.8
9. Obchodná akadémia Veľká Okružná 32 60.8
10. Súkromná obchodná akadémia Jarná 13 60.3
11. Súkromná stredná odborná škola Saleziánska 18 58.8
12. Hotelová akadémia Hlinská 31 57.2
13. Stredná odborná škola drevárska Hlboká cesta 23 56.0
14. Súkromná stredná odborká škola Závodská cesta 2961 45.6
15. Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 54.9
16. Športové gymnázium Rosinská cesta 54.6
17. Stredná odborná škola poľnohospodárstva Predmestská 82 54.0
18. Obchodná akadémia sv T. Akvinského Vysokoškolákov 13 52.9
19. Spojená škola Hlavná 2 50.8
20. Stredná odborná škola podnikania Sasinkova 45 50.7
21. Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Saleziánska 18 51.2
22. Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 48.5

Výsledky externej maturitnej skúšky z matematiky

Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola u slovenských maturantov 45,9 %. Maturitu z matematiky si vybralo 4 621 žiakov, čo je 11,7 % všetkých maturantov, z toho bolo 70,4 % žiakov gymnázií a 29,6 % žiakov stredných odborných škôl.

Poradie Škola Adresa Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (v %)
1. Gymnázium Veľká okružná 22 60.8
2. Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 55.2
3. Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 44 53. 5
4. Gymnázium Varšavská cesta 1 51.3
5. Gymnázium Hlinská 29 47.3
6. Gymnázium Kráľovnej pokoja Na Závaží 2 31.9
7. Obchodná akadémia Veľká Okružná 32 26.7
8. Športové gymnázium Rosinská cesta 27.4
9. Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 21.1
10. Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 25.9
11. Súkromná obchodná akadémia Jarná 13 12.9
Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame