Záujem o mestské nájomné byty v Žiline stúpa: Od roku 2015 pribudlo skoro sto žiadostí

Súčasťou ostatného Mestského zastupiteľstva bola aj informatívna správa o počte pridelených či výmene mestských nájomných bytov. Správa sa týkala uplynulého roka 2018.

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Záujem o mestské nájomné byty v Žiline stúpa: Od  roku 2015 pribudlo skoro sto žiadostí
Foto: Soňa Vanovčanová / Zdroj: Dnes24.sk

Na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto roku poslanci okrem schvaľovania jednotlivých bodov programu vzali na vedomie aj Informatívnu správu o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2018. Informovala o tom hovorkyňa Mesta Žilina Barbora Zigová.

„V minulom roku poskytlo mesto Žilina žiadateľom o pridelenie nájomného bytu v zmysle platných VZN celkom 33 bytov, ktoré boli vo vlastníctve mesta Žilina. 11 bytov bolo pridelených podľa poradia v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, 10 bytov bolo pridelených primátorom mesta (max. 30% z celkového počtu pridelených nájomných bytov) a 12 bytov bolo vymenených“ uviedla hovorkyňa.

Aktuálne k 31. januáru 2019 eviduje mesto Žilina podľa Zigovej 253 žiadostí o pridelenie nájomného bytu.

Ako ďalej Zigová doplnila, v porovnaní s predošlými rokmi sa počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu zvýšil. Na konci roka 2015 mesto evidovalo 163 žiadostí, v decembri 2016 to bolo 181 žiadostí, v roku 2017 to bolo už 220 žiadostí a na konci minulého roka bolo podaných 249 žiadostí.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Žilina upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a Všeobecne záväzné nariadenia č. 12/2017 a č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017.

Byty sa podľa hovorkyne prideľujú podľa poradia v poradovníku žiadateľov. Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení nájomného bytu žiadateľovi z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu bez ohľadu na odporúčanie Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva. „Takto však môže prideliť maximálne 30 % z celkového počtu pridelených nájomných bytov v predchádzajúcom kalendárnom roku s prihliadnutím na naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúma súčasná bytová situácia, počet detí v rodine, zdravotné a sociálne dôvody žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, či kultúrny, sociálny, zdravotný a ekonomický prínos pre mesto Žilina,“ doplnila Zigová.

„Záujem o nájomné bývanie v Žiline prevyšuje ponuku, a preto mesto neustále hľadá možnosti výstavby nových bytových priestorov, ktorým by uspokojilo tento vysoký záujem,“ uzavrela Zigová.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk