Igor Petrík Správy

Potok spôsobuje problémy: Mesto pomôže ľuďom pri regulácii Brodnianky

Mestskí poslanci na poslednom zasadnutí rokovali aj o úprave toku Brodnianka v mestskej časti Brodno. Zámer inicioval primátor Igor Choma a má byť výpomocou občanom v mestskej časti.

Ilustračný obrázok k článku Potok spôsobuje problémy: Mesto pomôže ľuďom pri regulácii Brodnianky
Zdroj: Dnes24.sk

Prerokovanie investičného zámeru mesta spojený s úpravou toku Brodnianka bol jedným z bodov 5. mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo 18. mája. Iniciátorom zámeru bol primátor mesta Žilina, Igor Choma.

„Investičný zámer je výpomoc občanom v mestskej časti Brodno. S tým, že dôjde ku regulácii potoka, ktorý spôsobuje povodne. Zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo pomôcť občanom tak, že pokiaľ dôjde ku zbúraniu prístupových mostov k rodinným domom, mesto im túto investíciu uhradí. Predpokladané náklady sú okolo 160-tisíc eur. Z toho najdrahšie mosty budú tri, prechody z ulice na ulicu, ktoré sú v majetku mesta Žilina,“ vysvetlil Ján Púček, poslanec za volebný obvod číslo 8 (Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie).

„Spoluúčasť mesta Žilina na predmetnom investičnom zámere je v predpokladanom rozsahu 17 premostení a prislúchajúcej cestnej infraštruktúry, z čoho sa predpokladá zrealizovanie 4 cestných mostov a 13 premostení k rodinným domom. Poslanci schválili záväzné stanovisko mesta Žilina, nakoľko projekt má priamy dopad na rozpočet mesta Žilina v roku 2016,“ povedal Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina.

Investorom pripravovanej stavby Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka, je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany. Podľa Ľuboša Krna, hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku, sú predpokladané náklady na stavbu 1 733 000 eur.

„Koryto Brodnianky je kapacitne nepostačujúce na prevedenie zvýšených prietokov a zároveň výrazná erózna činnosť spôsobuje nestabilitu svahov. Stiesnené pomery, železničné premostenie, súbeh stavby s kanalizáciou, vodovodom, plynovodom, telekomunikačným vedením komplikuje návrh a samotnú stavbu. Pri návrhu sa v najväčšej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta,“ povedal Krno. „Navrhnutý je otvorený lichobežníkový profil s miskovitým dnom, opevnenie brehov bude tvoriť obojstranný oporný múr alebo kamenná rovnanina. Miskovité dno zostane neopevnené a bude stabilizované stabilizačnými prahmi z lomového kameňa. Šírka koryta bude od 1,6 do troch metrov,“ doplnil.

Ako ďalej povedal, v súčasnosti sa rozposielajú postupne žiadosti o vyjadrenia na príslušné úrady, organizácie, správcov sietí, ktoré budú potrebné k podaniu žiadosti o územné rozhodnutie a rozhodnutie o povolení stavby. „Začal sa proces na vypracovanie zámeru EIA, ktorý je podmienkou OU ŽP Žilina k vyjadreniam zložiek životného prostredia. Povolenia budú vydávať príslušné úrady a termín realizácie preto ešte nie je možné určiť,“ uzatvoril Krno.

Prečítajte si tiež:

Končí obdobie nezhôd? Mládežnícky hokej bude patriť mestu

Žilina podľa primátora môže získať až 750 000 € na osvetlenie: Má to však háčik!

Na fotografii: Brodno

Foto: Žilina Gallery

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM