Slávka Kellová Kultúra

Pavol Socháň zomrel pred 70 rokmi

V stredu 26. januára uplynie 70 rokov od smrti fotografa, maliara, národopisca, publicistu, osvetového pracovníka Pavla Socháňa. Pavol Socháň sa narodil 6. júna 1862 vo Vrbici. Študoval na gymnáziu v Kežmarku a učiteľskom ústave v Lučenci, na maliars

V rokoch 1886–1991 žil v Prahe, odkiaľ podnikal študijné a zberateľské cesty na Moravu a Slovensko. V roku 1891 sa presťahoval na Slovensko, krátko žil v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1883–1912 pôsobil v Martine, kde si otvoril fotografický ateliér. V plnom rozsahu až tu rozvinul svoju etnografickú zberateľskú prácu, súčasne sa venoval národopisnej fotografii, dramatickej spisbe, redaktorskej, publicistickej i kultúrno-spoločenskej a organizačnej práci.

V období 1912–1914 opäť pôsobil v Prahe, potom odišiel do amerického New Yorku a v rokoch 1914–1917 žil v Pittsburghu (USA). Zapojil sa do kultúrneho života vysťahovalcov v rámci krajanského spolku Slovenská liga a ako redaktor Slovenského hlásnika. Učil na krajanských školách, bol tam novinárom, publicistom a spolupracoval s vedúcimi osobnosťami zahraničného odboja. V roku 1919 sa vrátil späť do vlasti, pracoval v rôznych úradníckych funkciách v Prahe a Bratislave. Od roku 1922 organizoval založenie Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD) pri Matici Slovenskej (MS) v Martine, v rokoch 1923–1926 bol redaktorom a novinárom v Bratislave. Bol pri založení Rádiožurnálu, kde bol tajomníkom a prvým hlásateľom.

Základom jeho bohatej a mnohotvárnej činnosti však bola etnografická práca, v ktorej sa zameriaval najmä na zber, štúdium a propagáciu výtvarných hodnôt ľudovej kultúry, ako aj obyčajových a slovesných prejavov. Oblasť ľudového odevu a ornamentalistiky bola hlavnou témou aj v jeho fotografickej tvorbe.

Ľudovému umeniu a národopisu sa začal venovať po výstave moravských výšiviek v Olomouci roku 1885. Začal systematicky zbierať kroje, výšivky, keramiku a zaznamenávať ľudové zvykoslovie a prejavy slovesnej tvorby. Zozbierané predmety vystavoval doma i v zahraničí (Praha, Viedeň, Lipsko, Berlín a i.). V roku 1887 zorganizoval v Turčianskom Svätom Martine výstavu slovenských výšiviek, v roku 1895 s Dušanom Jurkovičom spolupripravoval slovenské oddelenie Národopisnej výstavy československej v Prahe. Spolupracoval s mnohými odbornými časopismi (napr. Zborník Matice slovenskej, Slovenské pohľady, Národopisný zborník československý, Néprajzi értesitö.) Zúčastnil sa na prípravách založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti, v roku 1893 bol jej zapisovateľom a od roku 1895 členom výboru a referentom Národopisného odboru.

Pavol Socháň zomrel 26. januára 1941 v Bratislave, pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine.

zdroj: TASR

Pavol sochan
7
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM