Zápisy do mestských materských škôl v Žiline od konca apríla

Rodičia môžu svoje deti zapisovať do mestských materských škôl od konca apríla. Na zapísanie dieťaťa budú mať jeden pracovný týždeň.

Ilustračný obrázok k článku Zápisy do mestských materských škôl v Žiline od konca apríla
Zdroj: TASR

V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina môžu rodičia odovzdať žiadosti na prijatie dieťaťa pre školský rok 2018/2019 od 30. apríla do 4. mája 2018.

Podľa primátora Žiliny Igora Chomu je zákonný zástupca dieťaťa povinný doručiť do materskej školy písomnú žiadosť, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,“ uviedol žilinský primátor.

„Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,“ doplnil Choma.

Už od stredy 4. apríla do piatka 6. apríla 2018 sa uskutočnia zápisy prvákov do žilinských základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Termíny zápisov do všetkých základných škôl v meste aj v prípade výberu iného zriaďovateľa, než je Mesto Žilina nájdete tu.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: TASR

Odporúčame