Na Dobšinského sad poslanci odsúhlasili ďalšie peniaze: Kedy si v ňom budeme môcť oddýchnuť?

Myšlienka vytvorenia ovocného sadu vo vnútrobloku Dobšinského a Vansovej ulice sa zrodila v roku 2015. Roky neudržiavaná asfaltová plocha je preč a na mieste sa črtajú línie nového projektu.

Soňa Vanovčanová

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli schválené ďalšie finančné prostriedky na realizáciu Dobšinského sadu. Kedy by mala byť ukončená jeho výstavba? Zopár otázok sme položili Ivete Martinkovej, poslankyni za volebný obvod Vlčince, pod ktorej tútorstvom prebieha realizácia projektu od prvej myšlienky.

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli na dostavbu Dobšinského sadu vyčlenené ďalšie prostriedky. Na čo budú použité?

Na pondelkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bola na dostavbu parku vyhradená čiastka 50 000 eur. Ak pôjdu záležitosti podľa plánov, táto suma by mala byť použitá na opornú stenu pre terénnu vlnu ako dôležitý architektonický prvok a na altánok, na čo doteraz neboli peniaze. Podľa predpokladaných výdavkov by z tejto sumy mohol byť zabezpečený aj ochranný kamerový systém, prípadne čiastočné oplotenie. Ale to musí dôjsť k zhode všetkých zainteresovaných.

V akom štádiu sú práce a čo sa na stavenisku momentálne deje?

Sad disponuje kanalizáciou, prívodom vody, zavlažovacím systémom, elektrickou prípojkou. Len nedávno boli namontované lampy, osadili sa lavičky a odpadové koše, práve sa sadia trvalky, pribudli dve fontánky na pitie, buduje sa pocitový bosonohý chodník, dorába sa pieskovisko pre deti, robia sa terénne úpravy a čaká sa na stromy. Bolo výborné počasie, tak sa dalo robiť a práce napredovali pomerne plynule.

Kedy sa predpokladá dokončenie a sprístupnenie sadu verejnosti?

Príprava ďalších prác na sade, ktoré je nutné urobiť, bude musieť prejsť cez investičné oddelenie Mestského úradu, a potom procesom verejného obstarávania.

Dúfam však, že v jeseni to bude hotové.

Realizácia myšlienky vytvorenia ovocného sadu uprostred sídliska podľa Ivety Martinkovej prechádzala tŕnistou cestou. Novinkou, však podľa poslankyne je, že občania založili OZ Dobšinského sad a chcú sa oň aktívne starať. Čí to bol nápad a aké plány má združenie do budúcnosti?

Občianske združenie Dobšinského sad vzniklo začiatkom tohto roka z iniciatívy občanov. Pre mňa osobne je to vynikajúca spätná väzba. Nič lepšie ako aktivitu občanov v tomto zmysle som si ani nemohla priať. Založili ho traja obyvatelia okolitých domov a počet členov sa postupne rozširuje.

OZ Dobšinského má ambíciu aktívne participovať na rozvoji tohto diela a tiež ho chrániť. Štatutárom OZ je pani Terézia Hronská, ktorá sa živo zaujíma o súčasné dianie v areáli a tiež plánuje činnosti smerom k rozvoju sadu cez grantové výzvy, nadačné programy či iné podporné finančné fondy.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk