Mesto Žilina vyhlásilo výberové konanie na lukratívne riaditeľske miesto: Podmienky TU

Žilinská radnica vyhlásila zaujímavé výberové konanie. Uvoľnilo sa riaditeľské miesto. Pozrite detaily.

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Mesto Žilina vyhlásilo výberové konanie na lukratívne riaditeľske miesto: Podmienky TU
Zdroj: TASR

Mesto Žilina vyhlásilo výberové konanie.Aktuálne potrebuje obsadiť pozíciu riaditeľa Centra voľného času na Kuzmányho ulici. Radnica o tom informovala na svojich internetových stránkach.

Požiadavky

Do výberového konania budú zaradení uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky pre príslušný druh a typ školského zariadenia, teda v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Mesto ďalej požaduje najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti a budúcemu riaditeľovi by taktiež nemali chýbať počítačové zručnosti – ovládanie práce s wordom, excelom a orientácia na internete. Uchádzač by mal byť občiansky i morálne bezúhonný, znalý príslušnej legislatívy a vybavený riadiacimi a organizačnými schopnosťami.

Čo má byť súčasťou prihlášky na výberové konanie?

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • overené doklady o vzdelaní
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • návrh koncepcie rozvoja centra voľného času
  • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať v podateľni :

Mestský úrad Žilina
Odbor školstva a mládeže
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Obálku treba viditeľne označiť heslom:

„Výberové konanie CVČ, Kuzmányho 105, Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 11. apríla 2018 o 12.00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame