Mesto ocenilo žilinských pedagógov: Kto všetko si prevzal ceny?

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Mesto Žilina dvadsať pedagógov. Udelená bola i cena Janka Frátrika. Kto si ju tento rok odniesol?

Soňa Vanovčanová

Výnimoční pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali v reprezentatívnych priestoroch Rosenfeldovho paláca z rúk viceprimátorov Žiliny ocenenia za tvorivú a obetavú prácu. Informovala o tom hovorkyňa Mesta Žilina Barbora Zigová.

Podľa Zigovej Mesto ocenilo prácu dovedna 20 pedagógov, ktorých celoživotné dielo, dlhoročná prax či významné zásluhy na rozvoji škôl, si zaslúžia vďaku, úctu a verejné uznanie.

„V materských a základných školách v pôsobnosti mesta pôsobí množstvo pedagógov, ktorí svojou obetavou prácou odovzdávajú mladej generácii svoje vedomosti a vychovávajú z detí skutočné osobnosti. Ešte raz chcem všetkým učiteľom poďakovať. Verím, že tieto ocenenia ich povzbudia do ďalších rokov,“ uviedol Patrik Groma, zástupca primátora.

Práca učiteľa nie je podľa jeho slov povolaním, ale poslaním. Vyžaduje si to najmä veľa trpezlivosti, pedagogického citu a kreativity.

„Aj v tomto roku udelilo mesto Žilina prestížnu Cenu Janka Frátrika. Odniesol si ju riaditeľ Základnej školy s materskou školou Do Stošky Ľubomír Krajčí,“ podotkol Patrik Groma.

Toto ocenenie sa podľa neho udeľuje na znak úcty, vďaky a obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline. Venujú sa jej celým srdcom, dosahujú vynikajúce výsledky, reprezentujú naše mesto i Slovensko.

Ocenení pedagógovia

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy

 • Margita Šulcová (MŠ pri ZŠ Gaštanová)
 • Bc. Zuzana Kišová (MŠ A. Kmeťa)
 • Katarína Poláčková (MŠ Puškinova)

Za dlhoročnú kvalitnú prácu v umeleckom školstve

 • Eleonóra Farkašová (ZUŠ F. Špániho)
 • Alica Chovancová, DiS Art (ZUŠ L. Árvaya)

Za dlhoročnú prácu a úspechy v mimoškolskej záujmovej činnosti

 • Mgr. Andrea Ďuranová (CVČ Kuzmányho)

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva

 • Mgr. Věra Frčková (ZŠ s MŠ Gaštanová)
 • Mgr. Dagmar Trubačová (ZŠ Martinská)
 • Mgr. Jana Majdánová (ZŠ Karpatská)
 • Mgr. Oľga Labajová (ZŠ Nám. mladosti)
 • Mgr. Tatiana Malinová (ZŠ V. Javorku)
 • PaedDr. Beáta Malá Tichá (ZŠ Limbová)
 • Mgr. Angelika Hulková (ZŠ Lichardova)
 • Mgr. Monika Rúčková (ZŠ s MŠ Brodňanská)
 • Mgr. Eva Kubová (ZŠ s MŠ Školská)
 • PaedDr. Mária Badušková (ZŠ Slovenských dobrovoľníkov)

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu

 • Emília Hánová (ZŠ s MS ul. Sv. Gorazda)
 • Mgr. Jozef Englárt (ZŠ s MS ul. Sv. Gorazda)
 • Mgr. Veronika Zajacová (MŠ Limbová)

Cena Janka Frátrika

 • Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. (ZŠ s MŠ Do Stošky)

Mesto Žilina oceňuje učiteľov pravidelne každý rok. Návrhy na ocenenia podávajú pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame