Kultúra

Jedinečná výstava v Budatíne: Takto žili naši pradávni predkovia, FOTO

Putovná výstava zo železného a bronzového veku nám priblíži ako sa žilo v minulosti.

Zdroj: Dnes24.sk

Budatínsky hrad si pripravil putovnú výstavu Ľudia a poklady lužickej kultúry. Celý názov výstavy znie Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku.

Dôležitým materiálom v tej dobe bol bronz, ktorý ľudia využívali na rozmanité účely. Napríklad ním zdobili oblečenie a podľa jeho množstva bolo hneď jasné, z akých majetkových pomerov osoba pochádza.

„Je to výstava, ktorú si spoločne pripravilo Považské múzeum v Žiline, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Slovenské národné múzeum v Martine. Charakteristické pre ňu bolo najmä žiarové pochovávanie, budovanie hradísk ako centier remesla, obchodu a kultu a charakteristický prejav v materiálnej kultúre“, informovala hovorkyňa PMZA Magdaléna Lacková.

Táto archeologická výstava prezentuje život a smrť a jej vnímanie v ľudskej spoločnosti v neskorej dobre bronzovej a staršej dobe železnej.

Lužická kultúra, ako súčasť komplexu popolnicových polí bola identifikovaná v druhej polovici 19. storočia Rudolfom Virchowom na základe nálezov z historického územia Lužice. Počas svojho najväčšieho územného rozmachu (okolo roku 1000 pred n. l.) zaberala takmer celú oblasť dnešného Poľska, východného Nemecka, priľahlú časť Čiech a hornaté územie Slovenska.

Archeologické nálezy, ktoré lužickú kultúru charakterizujú sú žiarové hroby s milodarmi v rôznej podobe od šperkov, cez zbrane až po potraviny.

„Cieľom tejto výstavy je oboznámiť návštevníkov nielen s pohrebným rituálom, ale i spôsobom každodenného života ľudí tejto svojráznej a pre históriu Slovenska tak zásadnej kultúry. Veľkým plusom výstavy je aj skutočnosť, že neprezentuje len samotné archeologické artefakty, ale formou diorám a trojrozmerných modelov dáva návštevníkom možnosť podrobnejšie si predstaviť spôsob života spred troch tisícročí, a tým lepšie pochopiť vývoj spoločnosti ako takej", priblížila archeologička Považského múzea v Žiline Mgr. Zuzana Staneková.

Ľudia a poklady Lužickej kultúry
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie