Zmena v doprave na Komenského ulici: Aha, čo tu pribudlo! FOTO

Mesto sa rozhodlo riešiť dopravnú situáciu na Komenského ulici pri pri veľkogarážach. Pribudli nové prvky, ktoré podľa mesta majú zvýšiť bezpečnosť.

Podľa hovorcu mesta Pavla Čorbu sa zmeny na spomenutej ulici udiali na základe častých kolíznych situácií, ako aj na podnety občanov. "Mesto Žilina, odbor dopravy dalo spracovať dopravný projekt a zrealizovalo novú organizáciu dopravy na Komenského ul. (pri veľkogarážach) v Žiline, ktorá platí od 10. augusta 2017, " konkretizuje ďalej hovorca.

Ide predovšetkým o zmenu vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia a vybudovanie ostrovčeka na miestnej komunikácii, ktorý napomáha bezpečnejšiemu prechodu chodcov cez túto cestu.

Novo navrhnuté dopravné značenie napomôže podľa mesta vodičom v lepšej orientácii a prispeje aj k celkovo lepšej plynulosti cestnej premávky, a v neposlednom rade aj k zvýšeniu bezpečnosti chodcov.

Zdroj: TASR

Odporúčame