Solinky na pretrase v mestskom parlamente: Lúka alebo športový areál, hlasovanie je otvorené

Lúka na Solinkách pod Lesoparkom Chrasť je už od minulého roka majetkom mesta. Žilinu odkup pozemku vyšiel 2 milióny eur. Aktuálne sa rokuje o jej ďalšom osude.

Adela Fruckova
Ilustračný obrázok k článku Solinky na pretrase v mestskom parlamente: Lúka alebo športový areál, hlasovanie je otvorené
Zdroj: Dnes24.sk

Podľa slov hovorcu mesta Žiliny o všetkom rozhodnú žilinskí poslanci. O osude lúky pod lesoparkom Chrasť sa bude rozhodovať na najbližšom stretnutí mestského zastupiteľstva.. Hlasovať sa bude o aktualizácii územného plánu, ktorý výrazne zníži index zelene v tejto oblasti, pravdepodobne na 40% zo súčasných 70%. Pojednáva sa totiž o architektonickej štúdii, ktorý hovorí o tom, že plocha lúky, ktorá je vstupnou bránou do žilinského biocentra, Lesoparku Chrasť, má byť určená na športovú infraštruktúru.

Športové centrum verzus zeleň

Za výstavbu športového centra je aj žilinský poslanec Dušan Maňák: „Pozemok je dlhodobo určený pre športovo rekreačnú funkciu, tak ako to navrhuje aj platný územný plán mesta, preto som hlboko presvedčený o tom, že táto funkcia tam právom patrí. Solinky nemajú športovo rekreačný areál.

Niektorí poslanci to však zamietajú. „Ak by sa tu v budúcnosti stavalo, môže sa zastavať 60% a zeleň sa ponechá na zvyšnej ploche alebo sa urobia zelené strechy budov a reálne bude zelene ešte menej,“ objasňuje svoje stanovisko poslanec za Solinky Peter Cibulka a dodáva, že sa argumentuje tým, že je to len akési pole, ktoré bolo drahé a tak ho treba zastavať.

„To ale nie je pravda. Konzultoval som túto otázku s odborníkmi, územným inžinierom a ekológom. Ich odborný názor je jasný, lúka tvorí prechodovú zónu medzi nahusto zastavaným sídliskom a frekventovanou cestou a lesom,

Lúka – vstupná brána do žilinského biocentra

Je to takzvaný ekoton a chráni biocentrum. Ak zničíme túto prechodnú zónu posunieme ju smerom k srdcu lesoparku a následky môžu byť negatívne pre jeho flóru aj faunu. V zahraničí sa takéto voľné prírodné plochy pred lesom tvoria umelo, my ju máme a chceme ju zastavať. Nehovoriac o následných problémoch s dopravou a parkovaním," vysvetľuje Cibulka.

Poslanec Maňák má ale iný názor: „Výstavba by oblasti neuškodila, netýka sa totiž samotného lesoparku. Je to jeho nástupný priestor, preto citlivo riešené objekty by boli naopak prínosom tejto zóny.“

Obavy zo zníženia koeficientu zelene

Myslím, že najlepším riešením pre prírodu aj obyvateľov by bolo naopak zvýšiť index zelene na 90% a vytvoriť tu prírodný park a oddychovú zónu. To, že bol areál v minulosti určený na športovo relaxačnú činnosť predsa neznamená, že sa musí zastavať a ohroziť príroda. Môže to znamenať aj to, že sa areál vkusne upraví a bude mať prírodný športovo relaxačný charakter,“ hovorí poslanec.

Podľa jeho slov by to zvýšilo by kvalitu života miestnych obyvateľov, ako aj atraktivitu celého sídliska. Svoj názor o osude lúky na Solinkách Cibulka demonštruje aj petíciou, ak máte rovnaký názor aj vy, podporiť ju môžete tu: Petícia proti zastavaniu lúky pod lesoparkom Chrasť v Žiline.

Zdroj: Dnes24.sk