Žilina pod snehom: Čítajte slová zodpovedných za cesty a chodníky!

Žilinu, rovnako ako zvyšok Slovenska, trápi v posledných dňoch výdatné sneženie. To sa odráža predovšetkým na stave miestnych ciest a chodníkov. Cestári majú plné ruky práce.

Soňa Vanovčanová

Žilinu, rovnako ako zvyšok Slovenska, trápi v posledných dňoch výdatné sneženie, čo sa odráža predovšetkým na stave miestnych ciest a chodníkov. Informovala o tom hovorkyňa Mesta Žilina Barbora Zigová.

„Cestári nestíhajú čistiť vozovky, obyvateľov sužujú neodhrnuté komunikácie pre peších. Spoločnosť Žilinské komunikácie, ktorá pre mesto zabezpečuje zimnú údržbu, nasadila do ulíc všetku dostupnú techniku. Zjazdnosť zabezpečujú tiež externé dodávateľské firmy a pri dočisťovaní pomáhajú aj aktivační pracovníci,“ uviedla hovorkyňa mesta. Ako ďalej podotkla, vedenie mesta rokovalo s bytovými družstvami, ktoré komunikujú s domovými dôverníkmi jednotlivých bytových domov a prisľúbili pomoc a spoluprácu pri údržbe chodníkov.

„Ďakujeme všetkým obyvateľom za pomoc pri údržbe chodníkov pri svojich obydliach, za ich podnety i sťažnosti a zároveň prosíme ostatných, aby nám kritické úseky nahlasovali na dispečing na číslach: 041/5091523 alebo 041/5652371,“ dodala Zigová.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

„Spoločnosť Žilinské komunikácie, ktorá pre mesto zabezpečuje zimnú údržbu, nasadila do ulíc všetku dostupnú techniku a pracovníkov – celkovo je na cestách 20 kusov techniky,“ skonštatovala Zigová. Zjazdnosť podľa nej zabezpečujú tiež externé dodávateľské firmy prostredníctvom ďalších 27 mechanizmov, pri dočisťovaní pomáhajú tiež aktivační pracovníci.

Zimná údržba mesta sa vykonáva na základe Operačného plánu zimnej údržby. Prioritne sa čistia ulice a cesty v centre mesta a na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, v rámci druhej zóny sa vykonáva zimná údržba na sídliskách a napokon prichádzajú na rad mestské časti. „Pri pokojnom počasí stíhame odhrabať miestne komunikácie od snehu, problém však nastáva pri zvýšenej intenzite sneženia ako tomu bolo v posledných dňoch. Mechanizmy a cestári v takýchto prípadoch nestíhajú upravovať cesty všade a včas, a hoci máme pomerne dosť techniky, časy sa predlžujú, máme sklzy a nestíhame upraviť kritické úseky,“ uviedol vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Žiline Peter Rolko. Prioritou je podľa neho zabezpečenie zjazdnosti ciest. Hneď v druhom rade nasleduje údržba chodníkov. „Čo sa týka chodníkov, hlavné trasy upravujeme v rámci možností, postupne robíme i ďalšie, menej frekventované chodníky. Novela zákona nám priniesla povinnosť údržby pre 220 km chodníkov, a na to žiaľ nemáme ani technickú ani personálnu kapacitu. Robíme teda aspoň maximum na frekventovaných chodníkoch a zabezpečujeme prechodnosť pri zastávkach MHD,“ doplnil Rolko.

Žilinský primátor rokuje s bytovými družstvami, ktoré komunikujú s domovými dôverníkmi jednotlivých bytových domov a prisľúbili pomoc a spoluprácu pri údržbe chodníkov. „Uvedomujeme si, že situácia nie je uspokojivá a my sa jednoducho nemôžeme v zime vyhovárať na sneh. Chcel by som však ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby sme tento nepriaznivý stav zlepšili. Využívame nielen naše kapacity, ale hľadáme pomoc všade, kde sa dá. Začiatkom týždňa sme vykonali kontrolu zimnej údržby a prijali sme niektoré opatrenia, ktoré majú slúžiť aspoň na zmiernenie kritickej situácie. Sme si vedomí, že sa to deje pomalšie, preto budem rád, keď nám budú nápomocní aj naši obyvatelia. Či už pri čistení chodníkov pri svojich domoch, alebo aspoň nahlásením kritických úsekov na dispečing. Zároveň si veľmi vážim občanov, ktorí udržujú chodníky v okolí svojich obydlí a rád by som sa im za túto pomoc poďakoval,“ uviedol primátor mesta Peter Fiabáne.

Žilinská radnica podľa primátora už eviduje viaceré podnety a sťažnosti na stav chodníkov. Vedenie mesta preto hľadá operatívne riešenia. Pre zimnú údržbu je zriadená dispečersko-spravodajská služba v nepretržitej prevádzke. Obyvatelia môžu nahlasovať svoje podnety týkajúce sa zimnej údržby na číslach 041/5091523 alebo 041/5652371.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk