Soňa Vanovčanová Rôzne Správy

Zaujímavé čísla zo Žilinského kraja: Koľko odpadu sme vyprodukovali v okrese?

Za rok 2016 sme v Žilinskom kraji vyprodukovali vyše dvestotisíc ton odpadu. Koľko odpadu sme vyrobili v jednotlivých okresoch a aké množstvo na osobu?

Ilustračný obrázok k článku Zaujímavé čísla zo Žilinského kraja: Koľko odpadu sme vyprodukovali v okrese?
Zdroj: TASR

V roku 2016 vyprodukovali obyvatelia Žilinského kraja stovky ton komunálneho a drobného stavebného odpadu. Ten spoločnosť zhodnocuje či naopak zneškodňuje, no malé percento zlikvidovať nevie, a tak sa hromadí. Informácie nám poskytla Katarína Holienčíková z Pracoviska Štatistického úradu SR v Žiline.

Podľa údajov Štatistického úradu SR v Žilinskom kraji bolo v roku 2016 vyproduko­vaných 238 509,0 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov z obcí. Množstvo komunálneho odpadu na jedného obyvateľa Žilinského kraja v roku 2016 dosiahlo 345,4 kg.

Z hľadiska nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom v Žilinskom kraji využitie – zhodnotenie našlo 23,27 % vyprodukovaného odpadu, 76,64 % sa zneškodňovalo a 0,09 % sa zhromažďovalo.

Z celkového množstva využívaného odpadu sa 55,9 % zhodnocovalo materiálovo, 40,6 % kompostovaním a 3,4 % iným spôsobom. Takmer celý objem (99,99 %) zneškodňovaného odpadu sa zneškodňoval skládkovaním. Iným spôsobom sa zneškodnilo 11,1 ton odpadu.

Podľa druhu odpadov mal najvyššie zastúpenie 157 644,2 ton zmesový komunálny odpad, čo predstavuje 66,1 % z celkového vyprodukovaného objemu komunálnych a drobných stavebných odpadov v kraji.

Veľkorozmerného odpadu bolo 17 081,2 ton (7,2 %), kovov 11 744,6 ton (4,9 %), skla 11 252,3 ton (4,7 %), biologicky rozložiteľného odpadu 10 928,2 ton (4,6 %), papiera a lepenky 9 012,1 ton (3,8 %), drobného stavebného odpadu z obcí 7 431,0 ton (3,1 %), plastov 5 225,5 ton (2,2 %), odpadu z čistenia ulíc 2 806,1 ton (1,2 %), šatstva 1 194,7 ton (0,5 %).

Z územného hľadiska najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu z obcí vyprodukovali v najväčšom okrese kraja Žilina 57 582,1 ton (24,1 % z množstva vyprodukovaného v kraji). V okrese Martin vyprodukovali 16,4 % z odpadov, Liptovský Mikuláš 12,4 %, Čadca 10,6 %, Ružomberok 8,5 %, Námestovo 6,0 %, Dolný Kubín 5,4 %, Tvrdošín 5,0 %, Bytča 4,5 %, Kysucké Nové Mesto 3,7 % a Turčianske Teplice 3,4 %.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie