Veľkokapacitné kontajnery v meste: ROZPIS termínov pre všetky časti Žiliny

Na území mesta bude vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Kde a v akom čase budú rozmiestnené? Viac vo vnútri...

Soňa Vanovčanová
Ilustračný obrázok k článku Veľkokapacitné kontajnery v meste: ROZPIS termínov pre všetky časti Žiliny
Zdroj: zilina.dnes24.sk

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 4. 9. do 20. 10. 2018 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Informácie poskytla hovorkyňa Mesta Žilina Barbora Zigová.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov môžu občania bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici a do zberného dvora v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Výnimkou je zelený odpad, ktorý je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci a pneumatiky, ktoré sa dovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 4. 9. do 8. 9. 2018 – Hliny I – VIII

Hliny I

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za COOP Jednotou) – neskôr presun do

vnútrobloku za predajňu mäsa

Hliny II

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“)

Hliny III

 • Ulica Tomáša Ružičku
 • Puškinova ulica č. 5

Hliny IV

 • Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)

Hliny V

 • Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne)
 • Hečkova ulica (parkovisko)
 • Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)

Hliny VI

 • za reštauráciou „Máj“
 • pri objekte výmenníkovej stanice
 • Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)
 • Bajzova ulica (pri SOU odevnom)

Hliny VII

 • Jarná ulica (pri pošte)
 • Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
 • Saleziánska ulica (oproti Byttermu)

Hliny VIII

 • Lichardova ulica
 • Suvorovova ulica (parkovisko pri obchodnom dome „Družba“)
 • Rajecká ulica č. 1
 • Daxnerova ulica (začiatok ulice)

Od 11. 9. do 15. 9. 2018 – Vlčince a Hájik

Vlčince I

 • Černovská ulica (za reštauráciou „Zeppelin Pub“)
 • Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach)
 • Námestie Ľudovíta Fullu

Vlčince II

 • Dobšinského ulica (za lekárňou)
 • Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“)
 • Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11
 • Ústecká ulica č. 5
 • Tulská ulica

Vlčince III

 • Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
 • Karpatská ulica (pri základnej škole)
 • Piešťanská ulica
 • Zvolenská ulica
 • Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) – neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7

Vlčince IV

 • Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
 • Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
 • Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)

Sídlisko Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Od 18. 9. do 22. 9. 2018 – Solinky a Staré mesto

Sídlisko Solinky

 • Smreková ulica č. 8
 • Javorová ulica (garáže)
 • Borová ulica (stred ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35
 • Jaseňová ulica
 • Platanová ulica (oproti „Zámočku“)
 • Limbová ulica
 • Gaštanová ulica
 • Osiková ulica
 • Dubová ulica (Solinky – juh)

Staré mesto

 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici
 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“
 • Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
 • Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána Milca
 • Ulica Republiky č. 25 – neskôr presun na Ulicu Vojtecha Tvrdého č. 14
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Od 25. 9. do 29. 9. 2018 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka a Celulózka

Bytčica

 • Na Záchrastí č. 34
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD)
 • križovatka Chalupkovej a Lipoveckej ulice
 • Matuškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Rosinky

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové

 • Magočovská ulica (konečná MHD)
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Mojšova Lúčka

 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu

Celulózka

 • Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu

Od 2. 10. do 6. 10. 2018 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota a Malá Praha

Bánová

 • Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“)
 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)

Strážov

 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
 • Rajčianska ulica (v strede)

Žilinská Lehota

 • Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)

Malá Praha

 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice
 • Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“)

Od 9. 10. do 13. 10. 2018 – Vranie, Považský Chlmec, Zádubnie a Zástranie

Vranie

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Labutia ulica (pri ihrisku)
 • Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
 • Vrania ulica (pri kultúrnom dome)
 • Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)

Považský Chlmec

 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
 • Pri Kysuci
 • križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
 • križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

Zádubnie

 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) – neskôr presun na stred ulice
 • Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zadubanská ulica (pri cintoríne)
 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)

Zástranie

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“)
 • Na chotári (ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
 • Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom)
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve)
 • Hore humnami (pri cintoríne)

Brodno

 • Zaroháčovská ulica
 • Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presun na iné stojisko
 • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presun na iné stojisko
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
 • Zábrežná ulica (v strede ulice)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)

Bôrik

 • Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
 • Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“)
 • Ulica Jána Kovalíka č. 21
 • Oravská ulica (oproti základnej škole)
 • Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA)
 • Na Malý Diel

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk