Utorok 23. júl 2019 Oľga  20 °C
Igor Petrík Správy

Veľké hodnotenie fakúlt vysokých škôl: Pozrite, ako sa v rebríčku umiestnili tie žilinské

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila najnovšie hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. V 11. skupinách odborov figurujú aj fakulty žilinskej vysokej školy. Ako sa umiestnili v rebríčkoch?

Ilustračný obrázok k článku Veľké hodnotenie fakúlt vysokých škôl: Pozrite, ako sa v rebríčku umiestnili tie žilinské
Zdroj: TASR

Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2014. Hodnotenia sú rozdelené do piatich základných skupín – vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť.

Prinášame vám špeciálne tie rebríčky, ktoré sa týkajú fakúlt žilinskej vysokej školy: konkrétne sedem fakúlt Žilinskej univerzity. Preštudujte si, ako dopadli:

Rebríčky kvality fakúlt podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry:

Skupina technicky orientovaných fakúlt:

Oproti vlaňajšku si Strojnícka fakulta ŽU pohoršila, z 2. miesta sa posunula na tohtoročné 3. Polepšila si Stavebná fakulta, z vlaňajšieho 19. poskočila na súčasné 17. miesto.

 1. Fakulta chem.a potravinár. technológie STU
 2. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 3. Strojnícka fakulta ŽU
 4. Fakulta výrobných technológií TUKE
 5. Hutnícka fakulta TUKE
 6. Strojnícka fakulta TUKE
 7. Elektrotechnická fakulta ŽU
 8. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
 9. Stavebná fakulta STU
 10. Fakulta BERG TUKE
 11. Fakulta priemyselných technológií TUAD
 12. Fakulta informatiky a inf. technológií STU
 13. Fakulta riadenia a informatiky ŽU
 14. Letecká fakulta TUKE
 15. Strojnícka fakulta STU
 16. Stavebná fakulta TUKE
 17. Stavebná fakulta ŽU
 18. Materiálovotechno­logická fakulta STU
 19. Fakulta architektúry STU
 20. Fakulta environm. a výrob. techniky TUZVO
 21. Drevárska fakulta TUZVO
 22. Fakulta špeciálnej techniky TUAD
 23. Technická fakulta SPU
 24. Fakulta informatiky PEVŠ

Skupina ekonomicky orientovaných fakúlt:

O dve miesta poskočila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, z 9. v roku 2014, na súčasné 7. miesto.

 1. Ekonomická fakulta TUKE
 2. Národohospodárska fakulta EU
 3. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 4. Ekonomická fakulta UMB
 5. Podnikovohospo­dárska fakulta EU
 6. Fakulta podnikového manažmentu EU
 7. Fak. prev. a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
 8. Fakulta hospodárskej informatiky EU
 9. Fakulta managementu UK
 10. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 11. Obchodná fakulta EU
 12. Fakulta manažmentu PU
 13. VŠ medzinár. podnikania ISM Slovakia
 14. Ekonomická fakulta UJS

Skupina fakúlt ostatných spoločenských vied:

V tomto rebríčku sa postavenie Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU nezmenilo, tak ako vlani, obsadila 2. miesto.

 1. Fakulta sociál. a ekonomických vied UK
 2. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
 3. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF
 4. Fakulta európskych štúdií a reg. rozvoja SPU
 5. Fakulta medzinárodných vzťahov EU
 6. Fakulta polit. vied a medzinár. vzťahov UMB
 7. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
 8. Fakulta aplikovaných jazykov EU
 9. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 10. Fakulta verejnej správy UPJŠ
 11. Fak. verejnej politiky a verejnej správy VŠD
 12. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD
 13. Fakulta sociálnych štúdií VŠD

Skupina filozofických fakúlt:

Fakulta humanitných vied ŽU klesla o tri miesta. Z 3. v roku 2014, na aktuálne 6. miesto.

 1. Fakulta humanitných a prírod. vied PU
 2. Filozofická fakulta KU
 3. Filozofická fakulta UK
 4. Filozofická fakulta UPJŠ
 5. Filozofická fakulta TU
 6. Fakulta humanitných vied ŽU
 7. Filozofická fakulta UMB
 8. Filozofická fakulta PU
 9. Filozofická fakulta UKF
 10. Filozofická fakulta UCM

Mohlo by vás zaujímať:

Rebríček spokojnosti pacientov: Žilinská nemocnica figuruje až v poslednej päťke!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk