V Žiline sa chystajú veľké rekonštrukcie chodníkov: 10 lokalít, v ktorých prebehne obnova

Mesto Žilina v tomto roku začína s veľkou rekonštrukciou chodníkov najmä na sídliskách. Výstava nových chodníkov bude prebiehať aj vo viacerých mestských častiach. Je to jedna z najväčších investícií v meste pre chodcov za posledné desaťročie, tento rok je na ne vyčlenených až 500 000 eur.

Adela Fruckova
Ilustračný obrázok k článku V Žiline sa chystajú veľké rekonštrukcie chodníkov: 10 lokalít, v ktorých prebehne obnova
Zdroj: TASR

Termín realizácie opráv a výstavby nových chodníkov je stanovený na roky 2016 až 2018. Samotná realizácia by mala začať v druhom polroku 2016 po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa. Monitoring stavu peších komunikácií už v minulom roku ukázal, ktoré pešie chodníky je potrebné opraviť, zrekonštruovať, prípadne vybudovať úplne nové.

Nové chodníky budú debarierizované, na priechodoch budú osadené aj prvky pre nevidiacich a na vybraných úsekoch pribudnú aj zábradlia.

Kde a ktoré chodníky sa majú rekonštruovať?

  • Sídlisko Vlčince je najväčším v Žiline a má najdlhšiu sieť chodníkov. Pôjde teda o najväčšiu investíciu zo všetkých lokalít – až 368 000 eur. Kritický úsek sa nachádza aj na križovatke ulíc** Rosinská** a Pri Celulózke. Žilinský samosprávny kraj avizoval prestavbu tejto križovatky na okružnú, preto sa plánujú v jej okolí dobudovať potrebné pešie chodníky. Náklady na ne predstavuje čiastka vo výške až 160 000 eur.
  • Sídlisko Hliny je druhé najrozsiahlejšie. Podľa projektovej štúdie sa predpokladajú náklady vo výške viac ako 307 000 eur.
  • Na Sídlisku Solinky sa bude realizovať investícia na úrovni 237 000 eur. Na tomto území je potrebné rekonštruovať chodníky, ktoré sú prevažne v prostredí vnútroblokov. Uvažuje sa aj o vybudovaní nového chodníka od zastávky MHD Limbová smerom k obchodnému centru MAX.
  • Na Sídlisku Hájik sa vzhľadom na jeho vek a veľkosť očakáva investícia 60 000 eur. Stavebné aktivity sa tu budú realizovať približne v severnej časti sídliska.
  • V Bánovej sa dobudujú chodníky od Námestia sv. Jána Bosca smerom na cintorín. Povrch chodníka sa upraví aj na Ulici oslobodenia.
  • Ako problémový sa javí aj chodník popri ceste medzi Budatínom a Zádubím. Na tento 1,9 km dlhý chodník sa vyčlenených až 750 000 eur. Termín rekonštrukcie je naplánovaný na rok 2017.
  • V mestskej časti Bytčica chýba časť chodníka popri hlavnej ceste. Ide o úsek Dlhej ulice a odhadované náklady sú vo výške 114 000 eur.
  • Považskom Chlmci na Bytčianskej ulici je v pláne nový chodník, ktorý by vyriešil nebezpečnú situáciu pre chodcov, ktorí sú nútení chodiť popri ceste s hustou premávkou v smere na Bytču. Na tento úsek je vyčlenených 44 500 eur.
  • V mestskej časti Trnové nie je vybudovaný chodník popri hlavnej ceste – Hornej a Dolnej Trnovskej ulici. Náklady sa odhadujú na približne 624 000 eur.
  • Závodí sa zrekonštruujú úseky Ulice Juraja Závodského (aj od križovatky s Hôreckou cestou v smere do Bánovej) a opravia sa povrchy chodníkov. Zároveň je potrebné dobudovať sieť chodníkov na uliciach Roľnícka, Školská (v smere na Hôreckú) a Pod sadom. Severné prepojenie Hájika a Závodia prostredníctvom Kvačalovej ulice nepočítalo s chodcami a preto je aj tu naplánovaný nový chodník a náklady naň predstavujú čiastku 156 000 eur.

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk