Čerstvé info týkajúce sa rodičov a ich ratolestí: Kedy v našom meste prebehnú zápisy?

Je rozhodnuté! Poslanci v Žiline jednohlasne odklepli termín zápisu budúcich prváčikov v našom meste. Kedy budete môcť svoje ratolesti prihlásiť do mestských základných škôl?

Adela Fruckova
Ilustračný obrázok k článku Čerstvé info týkajúce sa rodičov a ich ratolestí: Kedy v našom meste prebehnú zápisy?
Zdroj: TASR

V rámci programu pondelkového zastupiteľstva sa rokovalo aj o dôležitom bode, ktorý sa týka mnohých žilinských rodičov a aj ich ratolestí. Na pretras totiž prišlo i Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.

Podľa novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky bol totiž určený nový termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, a to od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Konkrétne školské obvody budú schválené 4.apríla na ďalšom mestskom zastupiteľstve.

Zastupiteľstvo v prvý pracovný deň tohto týždňa odkleplo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Zápisy u nás tak pripadli na tri dni v apríli – konkrétne ide o 6., 7. a 8.4. 2016.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk