V Žiline otvorili univerzitný vedecký park a výskumné centrum: Vyrástla inteligentná budova i špičkové laboratoriá!

Žilinská univerzita (ŽU) dnes otvorila univerzitný vedecký park a výskumné centrum, ktorých ambíciou je pomocou technologických inovácií zlepšiť kvalitu života a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu aj celého Slovenska.

Ilustračný obrázok k článku V Žiline otvorili univerzitný vedecký park a výskumné centrum: Vyrástla inteligentná budova i špičkové laboratoriá!
Zdroj: TASR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler po otvorení pripomenul, že oba projekty patria do balíka 14 univerzitných vedeckých centier, ktoré vláda SR podporuje zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ). „Ide o naozaj obrovský balík investícií, ktoré pomáhajú našim univerzitám dostať sa technologicky na západnú úroveň. Skutočne sa zdá, že sme schopní preklopiť sa do ďalšej fázy rozvoja, keď sa SR postupne bude pre mnohé významné medzinárodné firmy stávať nielen veľmi významnou výrobnou, ale aj výskumnou bázou,“ povedal Draxler.

„Obidva projekty reflektujú požiadavku vzájomného prepojenia vzdelávania, výskumu a inovácií a zároveň prepojenia rôznych subjektov a organizácií v oblasti vedeckovýskumnej a vývojovej, inovácií a ich využitiu v praxi. Realizované boli v partnerstve s Výskumným ústavom dopravným (VÚD) v Žiline. Toto partnerstvo bolo prirodzené, nakoľko ŽU má ako jednu z prioritných tém dopravu – inteligentné dopravné systémy, vrátane riešenia otázok bezpečnosti a materiálového výskumu,“ uviedla rektorka ŽU Tatiana Čorejová.

V Univerzitnom vedeckom parku (UVP) ŽU s celkovou rozlohou takmer 5300 štvorcových metrov (m2) vzniklo 15 špičkových laboratórií zameraných primárne na oblasti inteligentnej dopravy a inteligentnej výroby a pribudlo 120 nových pracovných miest pre výskumných a odborných zamestnancov. Celkové výdavky na jeho vybudovanie predstavovali 44,16 milióna eur.

„Otvorenie UVP je zavŕšením úsilia veľkého množstva ľudí v tradičných oblastiach výskumu na ŽU. Vytvorené špičkové pracovisko aplikovaného výskumu zásadným spôsobom zvýšilo konkurencieschop­nosť našej univerzity v medzinárodnom vedeckom priestore. Ide o najväčší projekt podpory výskumu v našej inštitúcii. Definovaním základných tém výskumu sme naozaj dokončili vytváranie infraštruktúry na medzinárodnej úrovni, ktorá podporí našich výskumníkov,“ podotkol riaditeľ UVP ŽU v Žiline Michal Zábovský.

Na riešení projektu výskumného centra (VC) sa podieľalo približne 100 výskumných, odborných a administratívnych pracovníkov, pričom vzniklo takmer 70 nových pracovných miest. V novopostavenej inteligentnej budove budú mať zamestnanci na úžitkovej ploche viac ako 1500 m2 k dispozícii nielen 14 špecializovaných pracovísk a laboratórií, ale aj približne 100 nových prístrojov a zariadení potrebných pre ich prácu. Celkové náklady na projekt výskumného centra dosiahli 25,8 milióna eur. „Naším cieľom je prinášať inovácie do priemyselného aj bežného života. Chceme realizovať ‚výskum pre ľudí‘,“ dodal riaditeľ VC ŽU Branislav Hadzima.

Zdroj: TASR