Správy

Šport pre všetkých: Centrum voľného času Žilina pripravilo množstvo športových aktivít

Centrum voľného času (CVČ Žilina) v rámci novej športovej činnosti vychádza z filozofie „Šport pre všetkých“. Počas siedmich mesiacov fungovania sa podarilo vytvoriť množstvo krúžkov, ktoré prilákali vyše 1200 členov.

Ilustračný obrázok k článku Šport pre všetkých: Centrum voľného času Žilina pripravilo množstvo športových aktivít
Zdroj: Dnes24.sk

Hlavným zámerom všetkých pripravovaných aktivít pravidelného či príležitostného charakteru bolo poskytnúť mládeži veľmi dôležitú telovýchovnú a športovú činnosť, priblížiť deťom možnosti športového vyžitia v rôznych športových odvetviach, rozvíjať v nich správne pohybové návyky či prvky súťaživosti a naučiť ich zodpovednosti voči sebe a okoliu.

„Centrum voľného času Žilina, Kuzmányho 105, vytvorilo v septembri 2013 v rámci svojej organizačnej štruktúry športové oddelenie so zámerom rozbehnúť novú športovú činnosť, ktorú dovtedy nerealizovalo v takom rozsahu žiadne CVČ na území mesta Žilina. Projekt športového oddelenia si kládol za cieľ vyhľadávať a podporovať nové talenty a odborne zabezpečovať pohybové aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže pri minimálnych nákladoch vynakladaných rodičmi. V spolupráci so svojimi partnermi pripravili pracovníci CVČ pre deti predškolského a školského veku množstvo športových aktivít,“ uviedol hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

10 športových odvetví

Do projektu športu v CVČ Žilina sa zapojili najpopulárnejšie športy. Pod vedením odborníkov boli pre školský rok 2013/2014 realizované športové krúžky a tréningy pravidelného charakteru v 10 športových odvetviach: atletika, basketbal, hokejbal, hokej, futbal, futsal, florbal, karate, tenis a volejbal. Športovanie prebieha v 2 prípravných aktivitách – odborná kondičná príprava a pohybová príprava detí.

Do 50 športových krúžkov CVČ Žilina sa počas školského roku zapojilo viac ako 1 200 členov, pričom všetky športové projekty boli odborne zastrešené úspešnými športovcami a kolektívmi zo Žiliny. Hlavným športovým centrom CVČ Žilina sa stala športová hala pri ZŠ V. Javorku na Hlinách V. Súčasne boli podľa potreby využívané ďalšie halové objekty pri školských zariadeniach v Žiline.

Významnými aktivitami doplňujúcimi športové projekty boli školské športové ligy a mestské športové ligy – Školská športová liga ZŠ (súťaž pre 7. – 9. ročník ZŠ vo futsale), Školská športová liga SŠ (súťaž pre žilinské stredné školy vo futsale), Mestská futbalová liga (futsalová súťaž pre amatérsky organizované mužstvá). Do troch samostatných projektov sa zapojilo 450 detí, mládeže i dospelých.

Najväčšia zásluha

Najväčšiu zásluhu na rozbehu športového oddelenia má Mgr. Eva Šustrová, dlhoročná skúsená trénerka futsalu. „Predovšetkým je nutné povedať, že sa podarilo vytvoriť niečo nové, čo sa v minulosti v takom rozsahu nerealizovalo. Do športových krúžkov sa nám podarilo zapojiť veľké množstvo detí a cez športové súťaže sme pritiahli na športoviská ďalšie desiatky ľudí rôzneho veku. Za 7 mesiacov činnosti sme zaznamenali výrazný pokrok a za pomoci Mesta Žilina, jeho vedenia a zamestnancov odboru školstva sme urobili maximum pre získanie dôvery všetkých zainteresovaných členov. Naším spoločným cieľom je motivovať ľudí k pravidelnej športovej činnosti a verím, že na začiatku nového školského roka budeme môcť pokračovať nielen v rozvoji začatého, ale aj priniesť nové myšlienky.“

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM