Rôzne

Sad na Studničkách sa rozšíri: Zruší sa aj cesta

Sad na Studničkách v centre Žiliny bude v priebehu rokov 2013 a 2014 rozšírený o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky v svahu pod Mestským úradom v Žiline.

Ilustračný obrázok k článku Sad na Studničkách sa rozšíri: Zruší sa aj cesta
Foto: Iveta Hrabovská

Park v Sade na Studničkách je využívaný obyvateľmi a návštevníkmi mesta na krátkodobú rekreáciu a oddych. Vďaka výhodnej polohe objektu bývalého vodného zdroja v blízkosti existujúceho parku je možné vytvorenie ucelenej plochy s výmerou približne 1 hektár. Jedným z cieľov rozšírenia parku je sprístupnenie zelene pre verejnosť na tejto v súčasnosti zanedbanej a nevyužívanej ploche.

„Jednou z priorít súčasného vedenia mesta je udržiavanie existujúcej verejnej mestskej zelene, a podľa možností aj jej rozširovanie. Vďaka tomuto projektu bude obyvateľom a návštevníkom mesta poskytnutý väčší priestor na relax v príjemnom a zdravom prostredí zelene priamo v centre mesta,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

Zrušenie cesty

V rámci rozšírenia parku dôjde k zrušeniu cestnej komunikácie a pôvodný park sa rozšíri zo 4 200 m2 na približne 10 100 m2. Objekt bývalého vodného zdroja Studničky je v súčasnosti oplotený a bol niekoľko rokov neudržiavaný, čomu zodpovedá jeho súčasný stav. Pracovníci Odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline vypracovali dendrologický prieskum, na základe ktorého vznikol návrh na revitalizáciu tejto zelenej plochy a jej spojenie s existujúcim parkom.

Koncepcia návrhu rozšírenia parku vychádza z požiadaviek investora a vlastníka pozemku, ktorým sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina (SEVAK), ako aj z potenciálu záujmového územia.

Navrhnuté riešenie ponecháva parku prednostne oddychovo-rekreačnú funkciu spojenú s informačno-edukačnou (prezentácia bývalého vodného zdroja a propagácia vody), pričom rešpektuje miestnu biodiverzitu a zachováva v najväčšej možnej miere prírodný charakter miesta.

Pramene na Studničkách

Staré mapy Žiliny z 18. a 19. stor. zobrazujú v lokalite Na Studničkách tri pramene, z ktorých brávali Žilinčania pitnú vodu a ženy tam chodili prať bielizeň piestami. Od roku 1957 bol definitívne zachytený vodný zdroj Studničky a čerpacia stanica s kapacitou 20 l/s dopĺňala dodávku vody najmä do stredu mesta.

Prameň z tejto lokality nie je využívaný už niekoľko rokov (od roku 1994) z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody pre pitné účely. Kontaminácia podzemných vôd, hlavne chlórovanými uhľovodíkmi – trichlóreten (TCN) a tetrachlórethen (PCE), pochádza pravdepodobne zo vzdialenejších priemyselných podnikov chemického a ľahkého priemyslu.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM