Problematická zastávka MHD na Bulvári: Takto to mesto rieši, dôjde na vyvlastnenie?

Spor okolo zastávky MHD na Bulvári v Žiline stále nie je u konca. Problém sa týka aj priľahlého pozemku, ktorý už niekoľko rokov nepatrí mestu. Žilinská radnica sa rozhodla konať. Primátor mesta poslal majiteľovi pozemku opätovnú výzvu.

Jozef Legéň
Ilustračný obrázok k článku Problematická zastávka MHD na Bulvári: Takto to mesto rieši, dôjde na vyvlastnenie?
Zdroj: Dnes24.sk

O problematickej zastávke MHD Veľká okružná, Aupark v Žiline sme vás informovali ešte v apríly. Problém sa týka aj priľahlého pozemku na Bulvári (Ulica Antona Bernoláka), ktorý už niekoľko rokov nie je vo vlastníctve mesta a na ktorom je zanedbaná zeleň. Pozemok na začiatku stredového pásu zelene na žilinskom Bulvári, zasahujúci aj do priestoru zastávky MHD, nepatrí mestu od roku 2003.

Výzva majiteľovi pozemku

Primátor mesta Igor Choma opätovne vyzval majiteľa pozemku na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina a na udržiavanie všeobecnej čistoty a poriadku.

„Opakovane som požiadal vlastníka pozemku o zabezpečenie potrebných opatrení v termíne do 31. 8. 2014. V prípade nevykonania potrebných opatrení v stanovenom termíne začne mestský úrad postupovať v súlade s platnou legislatívou,“ uviedol primátor mesta Igor Choma.

Územný plán neumožňuje zastavanie zelene

Súčasný majiteľ pozemku plánoval podľa žilinskej radnice zastavanie stredového pásu zelene, čo však súčasné vedenie mesta odmietlo. Územný plán mesta Žilina, ktorý schválili mestskí poslanci v roku 2012, nedovoľuje zástavbu na tomto mieste, ktoré je definované ako súčasť plochy verejnej zelene bez zástavby.

Vyvlastnenie pozemku?

„Dňa 14. 7. 2014 bolo vydané Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky o vyvlastnení pozemkov, nachádzajúcich sa pod existujúcimi chodníkmi a spevnenými plochami, ktoré sú súčasťou miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Žilina v Žiline, v časti Bulvár, oproti Auparku. Toto rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Mesto Žilina sa dlhodobo snaží o zachovanie priestoru zastávky MHD a priľahlého chodníka v danej lokalite pre obyvateľov mesta,“ dodáva hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Zdroj: Dnes24.sk