Zuzana Vajayová Rôzne

Priemerná mzda zamestnanca v Žilinskom kraji bola v 1. polroku 841 eur

Priemyselné subjekty s viac ako 20 zamestnancami so sídlom v Žilinskom kraji dosiahli v 1. polroku 2011 tržby za vlastné výkony a tovar 5,08 miliardy eur.

TASR o tom informovala Katarína Holienčíková z odboru informatiky, registrov a informačných služieb Štatistického úradu SR – pracoviska ŠÚ SR v Žiline.

Z celkového objemu tržieb v Žilinskom kraji tvorila výroba motorových vozidiel 51,8 %. Ďalšími v poradí boli podniky s činnosťou dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu s podielom 14,1 %, výroba strojov a zariadení inde neklasifikovaných (7,8 %) a výroba papiera a papierových výrobkov (7 %). Tržby z predaja do zahraničia dosiahli 3,18 miliardy eur a tvorili 62,6% z tržieb za vlastné výkony a tovar. Medziročne oproti 1. polroku 2010 vzrástli o 36 %. Polovicu z tržieb do zahraničia (51,9 %) tvorili tržby z predaja do krajín eurozóny, pri medziročnom náraste o 39,1 %, uviedla Holienčíková.

Podniky so zahraničným vlastníctvom vyprodukovali podľa jej informácií 62,6 % tržieb za vlastné výkony a tovar v Žilinskom kraji. Podniky so súkromným tuzemským vlastníctvom vyprodukovali 14,4 % tržieb, podniky s medzinárodným súkromným vlastníctvom 14,2 % tržieb a podniky so štátnym vlastníctvom 0,7 % tržieb. Z hľadiska veľkosti podniku podľa počtu zamestnancov realizovali podniky s 1000 až 1999 zamestnancami 22,5 % z objemu tržieb za vlastné výkony a tovar. Podniky s 250 až 499 zamestnancami 7,6 %, podniky so 150 až 199 zamestnancami 6,7 %, podniky s 50 až 99 zamestnancami 6,3 %, podniky so 100 až 149 zamestnancami 4,9 % a podniky s 500 až 999 zamestnancami 4,8 %. Z územného hľadiska rozhodujúcu časť tržieb za vlastné výkony a tovar v kraji vyprodukovali podniky v okrese Žilina (67,8 %). Ďalej nasledovali podniky v okresoch Martin (7,2 %), Ružomberok (6 %) a Kysucké Nové Mesto (5,4 %).

V porovnaní s 1. polrokom 2010 sa tržby zvýšili o 28,6 %, najviac vzrástli tržby vo výrobe motorových vozidiel o 44,1 %. Ďalšími v poradí boli výroba kože a kožených výrobkov, výroba výrobkov z gumy a plastu, výroba odevov, výroba strojov a zariadení inde neklasifikovaných, výroba kovových konštrukcií. Úroveň 1. polroka 2010 nedosiahli tržby v zbere, úprave a dodávke vody, ďalšími odvetviami s medziročným poklesom tržieb boli oprava a inštalácia strojov a prístrojov, výroba nábytku, výroba textilu a iná ťažba a dobývanie, doplnila Holienčíková.

Priemyselné podniky v Žilinskom kraji zamestnávali v 1. polroku 2011 priemerne mesačne 48.629 osôb a medziročne sa ich počet zvýšil o 0,9 %. Najviac ľudí pracovalo vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných (9.115) a vo výrobe motorových vozidiel (7.488). Zamestnanosť najviac vzrástla vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov (o 52 %) a vo výrobe kože (o 44,7 %). Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca dosiahla 841 eur pri 5,9% náraste oproti 1. polroku 2010. Najvyššia bola vo výrobe papiera a papierových výrobkov 1262 eur. V dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu dosiahla 1132 eur, vo výrobe motorových vozidiel 993 eur, vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných 973 eur, vo výrobe chemikálií a chemických produktov 958 eur a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov 932 eur, dodala Holienčíková.

Podiel Žilinského kraja na celoslovenskom objeme tržieb v priemysle (14,7 %) bol druhý po Bratislavskom kraji (35,1 %). Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Žilinskom kraji zaostala o 32 eur za priemerom SR, uzatvorila Holienčíková.

Zdroj: TASR Foto: Ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM