Ilustračný obrázok k článku Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žilinské sa vyšplhali najvyššie
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žilinské sa vyšplhali najvyššie

Aktualizované rebríčky stredných a základných škôl na Slovensku sú vonku. Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov zo Žiliny.

Soňa Vanovčanová Rôzne Správy
Soňa Vanovčanová Rôzne Správy

Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žilinské sa vyšplhali najvyššie

Aktualizované rebríčky stredných a základných škôl na Slovensku sú vonku. Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov zo Žiliny.

Ilustračný obrázok k článku Poznáme AKTUÁLNY rebríček stredných škôl: Tieto žilinské sa vyšplhali najvyššie
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Celoslovenské jednotky

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta v celoslovenskom rebríčku Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Výmenu v rámci čelných pozícií hlási INEKO v rebríčku za krajinu pri gymnáziách. Z tretieho na prvé miesto poskočilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca, a naopak, z prvého na tretie miesto sa posunula Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Druhú priečku obhájilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Priečky žilinských škôl

V celoslovenskom merítku sa zo žilinských škôl v prvej dvadsiatke v kategórii stredných odborných škôl neumiestnila žiadna škola.

V kategórii gymnázií patrí ôsma priečka Gymnáziu na Varšavskej ceste 1 a na dvanástom mieste sa umiestnilo Bilingválne gymnázium so sídlom na Ul. Tomáša Ružičku 3.

V prvej dvadsiatke stredných odborných škôl v rámci Žilinského kraja majú žilinské školy piatich zástupcov. Z toho medzi prvými desiatimi nejlepšími sa umiestnila Stredná priemyselná škola stavebná Veľká okružná 25, ktorej patrí siedme miesto so známkou 6,3. Na trinástom mieste sa umiestnila Obchodná akadémia na Ul. Veľká okružná 32 hodnotená známkou 5,9 a devätnástu priečku obsadila Súkromná stredná umelecká škola na Ul. Hálkova 22, ktorá bola ohodnotená známkou 5,8. Dvadsiatku najlepších SOŠ v Žilinskom kraji uzatvára Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23. s celkovou známkou 5,7.

Svojich zástupcov v prvej dvadsiatke má Žilina aj v kategórii gymnázií. Druhé miesto získalo Gymnázium na Ul. Varšavská cesta 1 hodnotené známkou 8,2 a hneď za ním sa umiestnilo Bilingválne gymnázium sídliace na Ul. Tomáša Ružičku 3 so známkou 7,8. Na štvrtom mieste sa umiestnilo Gymnzázium Veľká okružná 22 s celkovým hodnotením 7,3 a siedmu priečku obsadilo Gymnázium sv. Františka na Ul. J. M. Hurbana 44, ktoré bolo ohodnotené známkou 6,5. Devätnáste miesto patrí Súkromnému gymnáziu Oravská cesta 11 s hodnotením 4,4.

Aktualizované rebríčky

Ako približuje INEKO, v rámci aktualizácie týkajúcej sa ako základných, tak i stredných škôl, boli doplnené najnovšie údaje o uplatnení absolventov SŠ, mimoriadnych výsledkoch žiakov, pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku, výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách, počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú informačné technológie, podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR, finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka a zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Upozornenie: Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Do hodnotenia neboli zaradené školy s malým počtom žiakov, školy, ktoré majú aspoň 20 externých žiakov alebo aspoň 20 % externých žiakov a školy, ktoré majú aspoň 20 žiakov alebo aspoň 20 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín