Jozef Legéň Samospráva

Poslanci župy zverejnili majetkové pomery: Čo všetko vlastnia Choma, Gašicová a ďalší?

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zverejnil na svojich stránkach majetkové priznania poslancov za rok 2012. Poslanci v nich zverejnili svoje celkové príjmy z funkcie, vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru, ako aj vlastníctvo hnuteľnej veci.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci župy zverejnili majetkové pomery: Čo všetko vlastnia Choma, Gašicová a ďalší?
Zdroj: TASR

V našom prehľade začneme tým najhlavnejším a síce predsedom ŽSK Jurajom Blanárom. Okrem predsedovania v kraji je aj poslanec NR SR, člen valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina a predseda občianskeho združenia Spoločnými silami.

Blanár je podľa majetkového priznania vlastníkom rodinného domu s garážou, záhrady, zastavaných plôch, nádvoria, pozemkov a osobných áut. Jeho príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie, bol 28 155,77 eur.

V samosprávnom kraji zastupuje okres Žilina 13 poslancov

Súčasný žilinský primátor Igor Choma je samozrejme aj poslancom ŽSK. Okrem toho je aj poslancom NR SR, predsedom dozornej rady akciovej spoločnosti Národnej diaľničnej spoločnosti, člen dozornej rady akciovej spoločnosti SEVAK, Žilina. V majetkovom priznaní, ktoré zverejnil za vlaňajší rok vlastnil rodinný dom, byty, garáž ,orné pôdy a osobné auto. Priznal aj záväzok v podobe hypotekárneho úveru. Jeho príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára bol 6 416,72 eur.

Poslanec NR SR, ŽSK Ivan Chaban bol aj predsedom správnej rady neziskovej organizácie Odborný liečebný ústav psychiatrický, Muráň. Vykonáva činnosť znalca z odboru zdravotníctvo – psychiatria. Vo vlastníctve uviedol rodinný dom, záhradu a osobné auto. Jeho záväzkom bol úver a vo vlastníctve majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty mal podielové fondy. Za vlaňajší rok zverejnil, že jeho príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára bol 900,92 eur.

Mária Gašicová poslankyňa ŽSK a Obecného zastupiteľstva v Turí mala podľa majetkového priznania rodinný dom, pozemky, zastavané plochy a nádvoria. Jej príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú podala oznámenie bol 5 149,42 eur.

Lekár Robert Ficek je nielen poslancom ŽSK, ale pôsobí aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. Za vlaňajší rok zverejnil, že jeho príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára bol 6 543,96 eur. Okrem toho bol Ficek vlastníkom bytu, ornej pôdy a osobného auta.

Súčasný primátor mesta Rajecké Teplice Peter Dobeš bol predsedom správnej rady Združenia obcí Rajecká dolina Rajecké Teplice a predseda predstavenstva neziskovej organizácie Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká Dolina podľa priznania vlastnil rodinný dom, prístrešok, záhradnú chatku, orné pôdy, zastavané plochy a nádvoria a trvalé trávnaté porasty. Existujúci záväzok mal v podobe úveru. Jeho príjem z verejnej funkcie bol vlani 6 543,96 eur.

Ďalšou poslankyňou ŽSK je Danka Bekeová, ktorá pracovala na Ministerstve zdravotníctva SR. Jej príjem z verejnej funkcie bol vlani 3 162,45 eur. Vo vlastníctve mala byt, rodinné domy a ornú pôdu.

Poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline Ľubomír Bažík pôsobil aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dával oznámenie bol 5 667,36 eur. Vo vlastníctve uviedol rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria a osobné auto.

Ďalším poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline je Branislav Bačík. Okrem postu poslanca ŽSK bol predsedom výkonného výboru Fondu národného majetku SR. Uviedol, že bol vlastníkom rodinného domu a ornej pôdy. Bačík mal v roku 2012 príjem z verejnej funkcie 6 382,59 eur. Okrem toho mal záväzok v podobe úverov.

Pavel Pavlásek mal uvedené pôsobisko popri funkcii verejného funkcionára Žilinskú univerzitu v Žiline. Jeho funkciami boli generálny riaditeľ Slovenská správa ciest, člen komisie dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, člen dozornej rady akciovej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, Dolný Hričov, člen dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, Žilina. Ďalej uviedol, že bol vlastníkom rodinného domu, bytu, cenných papierov, podielových listov a osobného auta. Jeho príjmy z funkcie verejného funkcionára činili 6 543,96 eur.

Poslanec ŽSK Štefan Zelník vykonával nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, bol konateľom vo viacerých spoločnostiach Žilpo, s. r. o. Žilina (konateľ) Lekáreň Žilpo, s. r. o. Žilina (konateľ) Vikom, s. r. o. Žilina (konateľ) HYGMA, s. r. o. Žilina (konateľ) ZEKOL, s. r. o. Žilina (konateľ). Zelník bol zástupcom primátora mesta Žilina predseda komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Jeho príjem z verejnej funkcie bol vlani 6 543,96 eur. Vo vlastníctve uviedol rodinný dom, byt, lesný pozemok, zariadenie rodinného domu, obchodné podiely v spoločnostiach. Záväzky mal vo forme pôžičiek.

Poslanec ŽSK Jozef Štrba počas výkonu verejnej funkcie mal tieto funkcie. Bol podpredseda Žilinského samosprávneho kraja poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline člen dozornej rady s. r. o. Dopravný podnik Mesta Žilina, Žilina predseda dozornej rady s. r. o. ŽILINA REAL, Žilina. Príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dal oznámenie bol 28 295,65 eur. Vo vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru mal rodinný dom, byt, rozostavaný dom, zastavané plochy a nádvoria, orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, lúky a pasienky a vlastnil aj cenné papiere. Záväzky plynuli so stavebného úveru.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM