Podnikatelia pozor! Rovnaké časové pravidlá prevádzok a obchodov v Žiline

Poslanci odklepli jednu zaujímavú zmenu. Vieme, aké časové obmedzenia prevádzok obchodu a služieb sa budú týkať nášho mesta.

Adela Fruckova
Ilustračný obrázok k článku Podnikatelia pozor! Rovnaké časové pravidlá prevádzok a obchodov v Žiline
Zdroj: Mesto Žilina

Na základe výhrad prokuratúry mesto pristúpilo k novému systému určenia prevádzkového času v obchode a službách. Po novom už nebude o nočnom prevádzkovom čase rozhodovať mestský úrad, ale pravidlá sa určili všeobecne pre jednotlivé kategórie prevádzok novým všeobecne záväzným nariadením.

„Novým všeobecne záväzným nariadením sa normatívne určujú jednotné pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR, zároveň však rešpektujeme aj záujmy podnikateľov a potreby občanov mesta,“ vysvetľuje Pavol Čorba hovorca Mesta Žiliny. Za schválenie návrhu o nariadení hlasovala nadpolovičná väčšina poslancov.

V prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu a v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch len s akustickou alebo prísluchovou hudbou v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 24.00 hod., okrem piatka a soboty, sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 04.00 hod. nasledujúceho dňa.

Mesto upozorňuje, že v prípade, ak podnikateľ nemá pre prevádzkareň obchodu alebo prevádzkareň služieb stanovený prevádzkový čas v rozsahu všeobecného prevádzkové času určeného v článku 3 druhej časti tohto nariadenia, je povinný v lehote 30 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonať úpravu tohto prevádzkového času.

Foto: ilustračné