Jozef Milan Samospráva

Župan a okresní poslanci zverejnili majetkové pomery: Čo všetko vlastnia?

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zverejnil na svojich stránkach majetkové priznania poslancov za rok 2012. Poslanci a župan v nich zverejnili svoje celkové príjmy z funkcie, vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru, ako aj vlastníctvo hnuteľnej veci.

Ilustračný obrázok k článku Župan a okresní poslanci zverejnili majetkové pomery: Čo všetko vlastnia?
Zdroj: Dnes24.sk

Titul, meno, priezvisko: Ing. Juraj Blanár

Oznámenie za rok: 2012, verejná funkcia: predseda ŽSK;

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestna­neckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): VÁHOSTAV – SK, a. s. Žilina

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): poslanec NR SR, člen valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, predseda občianskeho združenia Spoločnými silami, Žilina; Príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie: 28 155,77 €

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) ústavného zákona): rodinný dom s garážou, záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy

Titul, meno, priezvisko: PaedDr. Stanislav Bella

Verejná funkcia: poslanec ŽSK;

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestna­neckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): poslanec Mestského zastupiteľstva v Ružomberku a zástupca primátora; predseda predstavenstva akciovej spoločnosti KDAH Ružomberok; príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie: 6 607 €

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) ústavného zákona): byt, záhradka, garáž, 1/4 rodinný dom (podiel sme doplnili na základe žiadosti a dokumentu p.poslanca)

Titul, meno, priezvisko: Ing. Peter Caban

Verejná funkcia: poslanec ŽSK;

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestna­neckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): SVP, š. p., Správa povodia Horného Váhu Ružomberok

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): znalec v odbore stavebníctvo

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): člen predstavenstva akciovej spoločnosti SAD LIORBUS Ružomberok; príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie: 4 590,60 €

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) ústavného zákona): rodinné domy; pozemky;

Titul, meno, priezvisko: Dušan Lauko

Verejná funkcia: poslanec ŽSK; ku dňu podania oznámenia spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona: áno

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestna­neckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): starosta obce Liptovská Štiavnica; príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie: 5 667,36 €

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru : rodinné domy, hospodárska budova , garáž, zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávnaté porasty, orná pôda, lesné pozemky,, administratívna budova, humno, ostatné plochy, vodné plochy, záhrady

Titul, meno, priezvisko: Milan Frič

Verejná funkcia: poslanec ŽSK

Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestna­neckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): R.A.F. holding, s. r. o. Liptovské Sliače

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): R.A.F. holding, s. r. o. Liptovské Sliače (konateľ)

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): nevykonáva; Príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie: 6 293,57 €

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) ústavného zákona): rodinný dom, zastavané plochy a nádvoria , polyfunkčná budova

Titul, meno, priezvisko: Ing. Michal Slašťan

Verejná funkcia: poslanec ŽSK ** Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestna­neckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): Mestské lesy s. r. o. Ružomberok

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): nevykonáva

Počas výkonu verejnej funkcie má tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): predseda dozornej rady Lesy SR š. p. Banská Bystrica; člen finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja; poslanec Mestského zastupiteľstva v Ružomberku a predseda finančnej komisie zastupiteľstva; člen predstavenstva akciovej spoločnosti Technické služby Ružomberok; Príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dáva oznámenie: 5 431,31 €;

Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) ústavného zákona): rodinný dom; pozemky

xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxx

V časti Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): napr. osobné automobily a Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): napr. vklady a Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy odpovedali všetci povinní: nemá

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM