Jozef Milan Samospráva

Rokovalo MsZ: Havarijný stav v bytovke na ulici Hollého

V stredu sa zišli ružomberskí poslanci na pôvodne ostatnom rokovaní pred letnými prázdninami. O všetkom dôležitom sme vás informovali on-line. Je možné, že kvôli neschválenému predaju "školičky" štátu na klientske centrum budúceho Okresného úradu, sa poslanci zídu mimoriadne.

Ilustračný obrázok k článku Rokovalo MsZ: Havarijný stav v bytovke na ulici Hollého
Foto: Jozef Milan

Zmeny rozpočtu mesta k 30.6.2013

Boli schválené bez diskusie

Predaj majetku mesta a zmena uznesení MsZ

Po krátkej diskusii bol materiál schválený.

Predaj budovy býv.školy pre nadané deti na ul.Bernoláka

Ministerstvo vnútra v rámci reorganizácie štátnej správy požiadalo mesto o predaj budovy za 1,–€ s tým, že nemá peniaze na kúpu, len na prestavbu. Po nej by tu malo byť komplexné klientske centrum. Podmienkou bude, že pri prípadnom odchode štátu z budovy bude platiť odkupná cena 1,–€ aj pre mesto. Diskusia sa točí okolo problému parkovania v centre. Primátor povedal, že štát nikde nekupuje budovy. Cena pozemku v centre je cca 400,–€/m2. Poslanci hovoria o tom, že aj štát by mal byť ústretový a ponúknuť mestu niečo na výmenu, napr. Koniareň. Zámer obhajoval aj poslanec NR SR Milan Mojš, ktorý sa zúčastňuje rokovania ako riaditeľ Vodárenskej spoločnosti. Uviedol aj to, že na MV sa rozhoduje aj o tom, ktoré okresné mestá nebudú vybavené komplexne. Poslanci schválili prebytočnosť majetku, ale v druhom hlasovaní sa nedosiahla 3/5 väčšina, potrebná pre samotný predaj. (Hlasovanie 12/3/3). Diskusia pokračuje vzájomným obviňovaním poslancov a primátora. Primátor avizuje vetovanie uznesenia a zvolanie mimoriadneho MsZ.

Správa o výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2012

ByPo, spol. s r.o. Ružomberok

 • podiel mesta v spoločnosti: 33,4%
 • spoločník: PSN a.s., Ružomberok
 • hosp.výsledok po zdanení: 3.465,–€

Vodárenská spoločnosť RK, a.s.

 • podiel mesta v spoločnosti: 51,7 %
 • spoločníci: obce okresu
 • hosp.výsledok po zdanení:154.572,–€

Projekt odkanalizovania časti mesta, L.Sliačov a L.Teplej je v štádiu prípravy zmluvy s víťazom súťaže Chemkostavom Humenné. Doba realizácie je 18 mesiacov. Riaditeľ Mojš predpokladá, že firma nastúpi na práce čím skôr.

Mestský futbalový klub, a.s.

 • podiel mesta v spoločnosti: 6,2%
 • spoločník: FK Invest
 • hosp.výsledok po zdanení: (-) 1.196.572,–€

Skipark, a.s. v konkurze

 • podiel mesta v spoločnosti: 44,1%
 • spoločník: neuvedené
 • hosp.výsledok po zdanení: (-) 369.836,–€

Kúpa bytového domu na Textilnej ulici

Kúpa nebola odporučená ani Mestskou radou ani finančnou komisiou. Následne aj majiteľ budovy ponuku stiahol. Materiál bol stiahnutý z rokovania. Súvisiaci príspevok: http://ruzomberok.dnes24.sk/…icomu-155988

Priestory pre Mestskú políciu

Náčelník MsP Ivan Stromko požiadal poslancov, aby konečne rozhodli. Bezpečnosť občanov sa podľa jeho názoru nemôže merať iba finančnými nákladmi na vytvorenie vhodných podmienok. V hre sú dve možnosti:

 • nájom budovy v budove kamenárstva p.Hariňa na Nám.AH
 • prestavba mestskej budovy na Bernolákovej (býv.Liptov)

Poslanci hlasovaním rozhodli o začatí rekonštrukcie budovy býv.Liptova pre potreby MsP v druhej polovici 2013.

Koncepcia rozvoja telesnej výchovy detí a mládeže

Deti a mládež od 3 do 18 roka by mali v budúcnosti cvičiť viac a pravidelne, napr. návrh pre MŠ hovorí o cvičení 5× v týždni á 25 min. v čase ranných rozcvičiek a 1× na hodine TV. V diskusii zaznelo veľa otázok, ktoré neboli zodpovedané. Zásady budú slúžiť na vypracovanie konkrétnej koncepcie.

Správa o plnení investičných akcií v roku 2013

Správe bola zobraná na vedomie – investíciám budeme venovať samostatný príspevok

Bod rôzne: Rekonštrukcia domu smútku a Synagógy

Dom smútku – poslanec Kendera namieta pomalosť výstavby. Vedúca oddelenia výstavby vysvetľuje, že mesto sa musí riadiť zák. o verejnom obstarávaní, ktorý má termíny. Rozsah prác sa bude limitovať podľa výšky položky v rozpočte.

Synagóga – stavebná spoločnosť prevzala stavenisko pred mesiacom. Robia sa preložky inžinierskych sietí. Pamiatkový úrad nariadil archeologický prieskum a bude klásť podmienky na reštaurátorské práce vo vnútri.

Bytovka na ulici Hollého

Poslanec Šípoš zoznamuje poslancov so stavom bytovky, problémami občanom (85 bytov): plesne na stenách, presakujúca spodná voda, odpadajúca omietka. Bytovka má tri roky, je v správe ByPo. Staviteľ – Slovpanel sa vyhýba zodpovednosti, vymenil sa majiteľ. Viceprimátor Zuberec hovorí o príprave mesta na súdnu žalobu – spracováva sa súdno – znalecký posudok. Uznesenie žiada primátora, aby do septembra predložil návrh opatrení a zníženia nájomného. Uznesenie bolo prijaté.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM