Jozef Milan Rôzne

Poslať fotky komína s čiernym dymom nestačí: Musíte ísť s vlastným menom do sporu!

Na konci júla t.r. sme dostali od nášho čitateľa mailom text s fotografiami, ktoré dokumentovali čierny dym valiaci sa z neznámeho komína v areále bývalého Texikomu. Podnet sme postúpili na úrad životného prostredia v Ružomberku, ktorý nás poučil, že to celé nie je až také jednoduché.

Ilustračný obrázok k článku Poslať fotky komína s čiernym dymom nestačí: Musíte ísť s vlastným menom do sporu!
Zdroj: Dnes24.sk

Mail od čitateľa (oznamovateľa):

„Chcel by som upozorniť na "krásny“ príklad znečisťovania nášho ovzdušia. Každý večer je tento jav vidieť v areály bývalého texikomu. Neviem komu patrí ten komín, ale ide z neho fakt riadny „bordel“ a to aj cez víkend!!!

Odpoveď od ružomberského odboru životného prostredia

V tomto prípade ide o sťažnosť podľa § 3 ods. 1 písm.b) zákona NR SR č. 9/2009 Z.z. o sťažnostiach (poukazuje na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy ).V zmysle § 5 písm. 2 zákona o sťažnostiach sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu sťažovateľa, zároveň podľa § 5 ods. 3 musí byť jednoznačné, čoho sa sťažovateľ domáha. V tomto prípade nie je jasné, kto je sťažovateľ. Či je sťažovateľom Váš čitateľ, alebo sťažovateľom je internetový denník ? V tomto prípade Vás žiadame o stanovisko. Je to preto, že orgán vybavujúci sťažnosť musí podľa § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach vybaviť odoslaním písomného oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi.

O.i. k prešetreniu sťažnosti potrebujeme ďalšie doplňujúce informácie, bez ktorých nie je možné zistiť skutkovú podstatu sťažnosti, ale hlavne nie je možné prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sú predmetom sťažnosti. Preto Vás žiadame o kontakt na pôvodcu sťažnosti (čitateľa).

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že podľa § 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach sa sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

Inak, čo sa týka predmetu sťažnosti Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia vykonal v predmetnej oblasti dňa 06.08.2014 miestnu obhliadku, na základe ktorej podľa poskytnutej fotografie bol určený zdroj znečisťovania ovzdušia. K ďalšiemu postupu prešetrenia potrebujeme informácie od pôvodcu sťažnosti.

Pokračovanie

Redakcia rk24 poslala stanovisko ŽP čitateľovi. Nepodarilo sa nám zatiaľ zistiť, či sa tento kontaktoval s úradom ŽP, každopádne budeme radi, ak nás na podobné negatívne javy a skutočnosti budete upozorňovať.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM