Jozef Milan Samospráva

Poslanci: Žiadateľ o byt už nebude môcť nahliadnuť do poradovníka

Poslanecký zbor na ostatnom rokovaní novelizoval Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Ružomberok. Úpravy a sprísnenie kritérií si vyžiadala prax výberu žiadateľov. Najvýraznejšou zmenou je zníženie minimálneho príjmu žiadateľa o zaradenie do evidencie.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci: Žiadateľ o byt už nebude môcť nahliadnuť do poradovníka
Foto: Jozef Milan

Najdôležitejšie zmeny v Zásadách prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Ružomberok

§5 Zaradenie žiadosti do evidencie

  • mesačný príjem žiadateľa, resp. žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú žiť v spoločnej domácnosti, nie je nižší ako 1,3 násobok životného minima (pôvodne: nižší ako 3 násobok životného minima)

V §6 a §7 Zásad

pribudlo slovo bezodkladne ku povinnosti Mestského úradu informovať žiadateľa o nezaradení, resp. vyradení do/ z evidencie.

§8 Poradovník žiadateľov

V odseku 9 sa vypúšťa veta: každý žiadateľ, ktorý je zaradený v evidencii žiadateľov, je oprávnený do neho nahliadnuť.

§13 Obytné miestnosti v zariadeniach určených na trvalé bývanie

V odseku 2 sa po novom určuje: Mesačný príjem žiadateľa o pridelenie obytnej miestnosti nesmie byť nižší ako je suma životného minima (pôvodne: nižší ako 1,3 násobok životného minima)

§14 Rozhodovanie o prideľovaní bytov a obytných miestností

V odseku 7 sa doplnila kompetencia primátora rozhodnúť o pridelení minimálne jedného bytu z celkového počtu bytov postavených za podpory štátu (ŠFRB). Takéto osoby musia spĺňať podmienky prípadov hodných osobitného zreteľa (napr. nepriaznivá sociálno – bytová situácia vyžadujúca okamžité riešenie).

Zmeny nastali v hodnotiacich kritériách pre bodovanie žiadosti, taktiež ku potvrdeniu o príjme je žiadateľ povinný doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM