Jozef Milan Samospráva

Dve nové materské školy, MŠ Hrabovská cesta zažila potopu

Druhého septembra sa začal nový školský rok. Pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Ružomberku sa taktiež začína pracovná jeseň. V stredu bude rokovať Mestská rada o viacerých materiáloch, okrem iného preberie aj informáciu o otvorení nového školského roka.

Ilustračný obrázok k článku Dve nové materské školy, MŠ Hrabovská cesta zažila potopu
Foto: Jozef Milan

Havária v MŠ Hrabovská cesta

Dva týždne pred začiatkom septembra zažili pracovníci škôlky hektické obdobie potom, čo voda vytekajúca z prasknutej hadice na poschodí kompletne zničila zariadenie, podlahy aj elektroinštaláciu. Radnica rýchlo zareagovala a zariadila výmenu okien, podláh, osvetľovacích telies, vymaľovanie priestorov aj nákup nového nábytku. „Stavebné práce, vrátane novej inštalácie a nákupu svietidiel, stáli 20-tisíc eur, nový nábytok do triedy na prvom podlaží približne 4-tisíc eur,“ povedala hovorkyňa mesta Michaela Milá. Vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu Jozef Pažítka predpokladá, že veľkú časť nákladov uhradí poisťovňa v rámci poistného krytia havárie vody.

Nový školský rok v číslach

  • Od 1.9.2013 začali svoju prevádzku 2 nové subjekty – materská škola Montessori a materská škola Tatrakuk, obe sa nachádzajú v Malých Tatrách. Tretí nový subjekt – súkromné CVČ Jánoš požiadal o zmenu sídla a od 1.9.2013 bude pôsobiť v meste Dolný Kubín.
  • Do základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto, nastúpilo 2255 žiakov, čo je o 4 viac ako v minulom školskom roku. Prvákov, vrátane žiakov nultého ročníka je 303, čo je o 35 viac ako v predchádzajú­com roku.
  • V materských školách je v tomto školskom roku 780 detí. Oproti predchádzajúcemu je to menej o 10 detí.
  • Do základnej umeleckej školy nastúpilo 910 žiakov. Je to počet o 2 žiakov nižší ako v minulom školskom roku.
  • V školských kluboch detí zostal počet na rovnakej úrovni – 668.
  • Počet stravníkov v mestských školských jedálňach sa výrazne nezmenil : detí a žiakov sa stravuje 2192 (predtým 2186), dospelých a cudzích stravníkov je 401 (407).
  • Detské jasle, ktoré od 1.7.2007 prevád­zkuje mesto v plnom rozsahu, navštevuje priemerne 15 detí.

CVČ ELÁN prepúšťal

V Centre voľného času bude v novom školskom roku pôsobiť 2200 členov krúžkov a záujmových útvarov, oproti predchádzajúcemu školskému roku je to menej o polovicu. Zníženie je vyvolané tým, že žiak sa môže uvádzať v štatistike iba 1 krát, aj keď je zapísaný do viacerých krúžkov, resp. u viacerých poskytovateľov záujmových aktivít. Aj kvôli predpokladanému poklesu členov CVČ bol pre nový školský rok zredukovaný počet zamestnancov o 3 vychovávateľky a 1 administratív­nu silu.

Jesenné a vianočné prázdniny

  • Prvé voľné dni školákov čakajú od stredy 30. októbra (vrátane). Do školy sa vrátia v pondelok 4. novembra.
  • Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23. decembra a končia v utorok 7. januára 2014.

zdroj: www.ruzomberok.sk

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM