Tlačové správy

Rudolf Pado: Jaroslav Čefo manipuluje s voličmi

Rudolf Pado, kandidát na primátora mesta Liptovský Mikuláš, pokladá vyjadrenia Jaroslava Čefa z ostatného volebného letáku za názornú ukážku manipulácie s voličom a snahu odradiť ich od voľby iných kandidátov na primátora.

Ilustračný obrázok k článku Rudolf Pado: Jaroslav Čefo manipuluje s voličmi
Zdroj: Dnes24.sk

„Kandidát na primátora mesta Liptovský Mikuláš Jaroslav Čefo na jednej strane vyzýva ostatných kandidátov na korektnú kampaň, a na druhej strane ukážkovo podsúva voličom neo(u)veriteľné tvrdenia,“ uviedol Pado.

Poukazuje na to, že Čefo sa manipulatívne pokúša zúžiť politický zápas o primátorské miesto v Liptovskom Mikuláši na osobu „kandidáta ľavicových strán“ (Ján Blcháč) a svoju osobu, odvolávajúc sa na prieskum agentúry Focus.

Pado dodal: „Celý život pracujem s číslami, analýzami a vedeckým prístupom k dátam. Platí zásada, že ak sa niekto odvoláva na čísla, tak je jeho povinnosťou tieto zverejniť a citovať. Preto pokladám vyjadrenia pána Čefa za politickú kampaň, aby sa tak umelo zlepšila jeho volebná pozícia. Je úbohé znevažovať týmto spôsobom nielen moju kandidatúru, ale aj kandidatúru pána Vladimíra Oleja. Ako mi mohli poklesnúť volebné preferencie, ak som výraznejšiu kampaň začal realizovať v 44. týždni, až vtedy bol totiž do domácností v Liptovskom Mikuláši doručený môj volebný leták? Na príklade Bratislavy vidíme, že vopred odpisovaný, aj samotnými médiami, Ivo Nesrovnal, sa v priebehu 10 dní preferenciami dotiahol na Milana Kňažka a Milana Ftáčnika. Taktiež dúfam, že voliči si všimli, že pán Čefo, vyzývajúci ku korektnej kampani, vedie túto od augusta prostredníctvom rôznych bilboardov, letákov a nevadí mu termín stanovenej kampane na obdobie od 29.10 do 13.11. Je iné natiahnuť kampaň o 1 – 2 týždne ako o niekoľko mesiacov. Koľko doteraz stál celý tento „cirkus“ sa neodvážim ani odhadovať.“

Pado taktiež spochybňuje údajnú nezávislosť Jaroslava Čefa. Cituje Naše novinky z z 02.10.2014, ktoré uviedli: „Jaroslav Čefo pôsobí tretie volebné obdobie ako poslanec mestského zastupiteľstva. Od konca júna 2014 hlasuje ako nezávislý, predtým bol súčasťou koalície SDKÚ-DS, SaS a KDH. Za pravicovú koalíciu kandidoval vo všetkých voľbách.“

Pado na margo toho uviedol: „Nezávislosť sa neprejavuje tým, že niekto zbiera podpisy pod kandidátsku listinu, ale dlhodobými občianskymi postojmi a angažovanosťou. Kým Čefo ako súčasť pevného šíku SDKÚ-DS, SaS a KDH na radnici valcoval v hlasovaniach akékoľvek návrhy opozície, ja som na úrovni mesta a tejto krajiny chránil životné prostredie pred aroganciou moci a ľuďmi, pre ktorých je zákon iba zdrapom papiera. Moje občianske postoje a dlhodobú angažovanosť si môže každý „vygoogliť“, pozrieť na mojom blogu na Sme … Pán Čefo prinesie do útulku jedno vrece granúl a urobí z toho „filantropický čin roka“. Ja som na Podbrezinách nechal vedrá potu pri skrášľovaní areálu školy, vytváraní „Zelenej oázy pri vode“, bez nároku na honorár, a získal pre túto časť mesta 31 tisíc eur na realizáciu týchto projektov. Nezávislosť sa prejavuje v postojoch a činoch, nie vo frázach a divadielku pred voličmi. Kandidujem za Zmenu zdola, Demokratickú úniu Slovenska práve z dôvodu, že nemienim spájať svoju nezávislosť s ponižujúcim zbieraním podpisov. Predmetná strana mi, rovnako ako desiatkam iných občianskych kandidátov, ktorí majú za sebou výrazný osobný príbeh, umožnila kandidovať v komunálnych voľbách, bez akýchkoľvek obmedzení a ja som za túto možnosť vďačný.“

Pado pokladá stiahnutie kandidatúry Jozefa Repaského za koordinovaný postup pravice, ktorá nekomunikuje žiadne výrazné povolebné a hodnotové predstavy o fungovaní mesta, ale zameriava sa len a len na víťazstvo vo voľbách.

„Volič by si mal všimnúť, že 4. novembra oznámil pán Repaský stiahnutie kandidatúry na primátora a 7. novembra nás už čakali v poštových schránkach noviny Jaroslava Čefa oslavujúce tento počin. Expresná reakcia. Mám za to, že možno malo byť odstúpenie realizované v opačnom garde, ale takto to jednoducho politicky vyšlo. Týmto krokom ide len o to, aby „vajíčka skončili v jednom košíku“ a nerozkotúľali sa kade-tade. Neexistuje zásadný rozdiel medzi videním sveta zo strany Repaského a Čefa. Ak pán Čefo hlasy Repaského prijal, vzdal sa politickej nezávislosti, ktorú tak vehementne komunikuje, lebo týmto krokom jednoznačne demaskuje politické prepojenie na isté stranícke štruktúry v meste. Stiahnutie kandidatúry Repaským automaticky taktiež neznamená, že pán Repaský sa ako bumerang nevráti do mestských štruktúr v podobe viceprimátora. Aj takéto politické obchody sa v minulosti odohrali v tejto krajine.“

Pado taktiež vyčíta kampani Jaroslava Čefa jej všeobecnosť a neuchopiteľnosť.

„Informačné letáky Jaroslava Čefa sa odvolávajú na vyjadrenia neidentifikova­teľných ľudí ako Jozefa z Nábrežia, Evu M., Tomáša z Podbrezín, Danu D., marketérku, Viktora L., marketingového stratéga. Je úsmevné, že voliči, ktorí tak obdivujú pána Čefa, majú problém sa k nemu priznať a je maximálne trápne, ak odborníci na marketingovú komunikáciu svoje názory odmietnu podpísať. Volebný program pána Čefa je z časti populistický a z časti veľmi vlažný. Sľubuje bezplatnú dopravu a parkovanie v meste (tu je potrebné sa pozrieť ako hlasoval k týmto témam v tomto volebnom období), čo je teraz populistická módna vlna, a zároveň sa nevyjadruje k fungovaniu mestského úradu, ekologickým témam, kultúre, športu, atď. V mnohých oblastiach, často kontroverzných, sú preto jeho názory neznáme.“

Pado ďalej zopakoval svoje komentáre k volebnému programu Jaroslava Čefa:

J. Čefo: Bezplatná autobusová doprava

R. Pado: Ekonomický nezmysel. Každú bezplatnosť musí niekto zaplatiť. Akékoľvek zľavy majú byť adresné. Máme bezplatné krachujúce zdravotníctvo a bezplatné školstvo s chýbajúcimi učebnicami, stále sa meniacimi koncepciami a mechanizmami financovania. Štát ako spolok anarchistov. Zdá sa mi, že bezplatnosť sa stáva módnym hitom.

J. Čefo: Zrušenie parkovného v centre mesta

R. Pado: Tento návrh nič nekazí, a ani nič nerieši. Je to však návrh vytrhnutý z kontextu riešenia celej parkovacej politiky v meste Liptovský Mikuláš. Aj rozšírenie parkoviska pred železničnou stanicou nebolo spojené so želaným efektom. Namiesto uplatnenia politiky „vystúp, vylož, choď preč …“ si časť ľudí urobila z parkoviska dlhodobé stánie. Hlavne, že muselo „padnúť“ niekoľko briez, ktoré tvorili príjemný vstup do mesta pre prichádzajúcich turistov. Centrum mesta Liptovský Mikuláš je preplnené chaoticky rozmiestnenými parkovacími plochami, ktoré v ňom „zabili“ akýkoľvek život.

J. Čefo: Výstavba nových parkovacích plôch

R. Pado: Urbanizmus zúžený na jediný problém – parkovanie – popiera všetky základné princípy územného plánovania. Ak bolo napr. sídlisko Podbreziny postavené podľa socialistických stavebných noriem, nie je možné do neho nasilu vtlačiť „kapitalistický“ životný štýl. Verejný priestor nepozostáva len z parkovacích plôch, ale aj z verejnej zelene, detských ihrísk a športovísk, atď. Urbanizmus predpokladá aj isté regulácie a rozumnú politiku spoplatňovania zabratia verejného priestranstva. Je len na škodu veci, že poslanci mestského zastupiteľstva sa v uplynulom období zľakli reakcií voličov a upustili od regulačných opatrení, ktoré boli navrhnuté.

Dovolím si citovať Mariána Gogolu z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity, ktorý sa pre istý spoločenský časopis vyjadril k problematike parkovania nasledovne:

„Problém je, že mestá sa na jednej strane snažia riešiť problém tak, že parkoviská budujú bez toho, aby na tom finančne participovali občania. Na druhej strane ľudia, ktorí autá nemajú, sú diskriminovaní, pretože im mestá nič nebudujú. Je smiešne očakávať, že keď si kúpim auto, mesto za mňa vyrieši problém s parkovaním. Je to podobné, ako keby som si kúpil skriňu, ktorá sa mi nezmestí do bytu a budem čakať, že mi mesto postaví dom alebo dá väčší byt. Otázku parkovania by mal riešiť majiteľ auta, nie mesto na svoje náklady.

Problém je, že u nás sa všetko rieši až po, nie predtým. Ďalší problém je, že mestá sa zrejme boja negatívnych reakcií zo strany obyvateľov. Ak však budú dobre nastavené pravidlá, ľudia si síce pošomrú, ale akceptujú ich.

Napríklad naše sídliská, ktoré sú kapacitne poddimenzované ešte z čias socializmu. Každý vie, že je tam málo parkovacích plôch. Parkoviská sa rozširujú na úkor zelene, verejných priestorov a podobne. Teda je aj otázka budúcnosti, či chceme mestá vyasfaltované pre autá, alebo chceme aj zeleň, ihriská pre deti. Mestá by mali dať obyvateľom jasne najavo, že budú miesta, kde sa zaparkovať dá, a tam, kde nie je miesto, sa parkovať nebude. V takomto prípade sa môžu vybudovať parkovacie domy, garáže za hlavnej účasti majiteľov automobilov. Alebo sa obmedzí centrum mesta pre autá a zvýši sa obsluha prostredníctvom MHD­.“

Zároveň je potrebné uvedomiť si niekoľko skutočností: nemôžeme verbálne hovoriť o adaptácii miest na postupujúcu klimatickú zmenu, a zároveň realizovať stavebnú činnosť, ktorá je v rozpore so základnými princípmi takejto adaptácie. Z hľadiska ekonomiky predstavuje vybudovanie jedného parkoviska nákladovú položku cca 1 000 eur, pričom ide o mŕtvu plochu, ktorá negeneruje žiadne sekundárne úžitky – napr. sociálny kontakt.

J. Čefo: Zníženie počtu poslancov MsZ z 25 na 19

R. Pado: Pozitívny návrh, ale jemne populistický. Takéto návrhy sa predkladajú s časovým predstihom pred komunálnymi voľbami, a nie tesne pred nimi. Okrem toho je veľmi otázne, koľko poslancov je ochotných si hlasovaním zrušiť vlastný „flek“.

J. Čefo: Participatívny rozpočet

R. Pado: Od roku 1998 sa pohybujem v treťom sektore a pre mňa osobne nie je participácia – personálna, materiálna, finančná, logistická – frázou. Dá sa robiť formálne a neformálne. Ako predseda a projektový manažér OZ TATRY tvrdím, že mesto ju mohlo dlhé obdobie realizovať neformálne cez podporu projektov a aktivít OZ TATRY. Na kolene sme tu organizovali „Dni dobrovoľníctva“, „Naše mesto“ … Ak by nám ku každému v grantových výzvach získanému euru „prihodili“ euro, mohli sme vygenerovať množstvo pre ľudí užitočných výstupov. Vklad OZ TATRY na Podbrezinách, v ostatných rokoch, presiahol 31 tisíc eur. Mesto Zvolen podporilo projekt tamojšieho aktívneho občianskeho združenia sumou 50 000 eur. V našom meste sú takýmito sumami podporované len určité záujmové skupiny. Ostatní dostavajú omrvinky alebo nič.

Pre mňa osobne je veľmi pozoruhodné, že mesto nevie finančne podporovať občianske združenie, ktoré sa v tomto meste dlhodobo podieľa na skvalitňovaní verejných priestranstiev (OZ TATRY), ale bez mihnutia oka zaplatí 9 900 eur za projekt „Mestské zásahy“ neznámemu subjektu, ktorý pre mesto nikdy nič neurobil. 9 900 eur predstavuje hodnotu 30 lavičiek alebo 50–70 kvalitných stromov, opatrených trojnožkou.

J. Čefo: Uplatnenie prísnych riešení pre neprispôsobivých

R. Pado: Kde boli títo ľudia doteraz? Tento problém nedokáže vyriešiť štát ani na centrálnej úrovni. Viem to dokumentovať desiatkami alibistických listov od rôznych orgánov štátnej správy, ministerstiev … , časť skúseností s fungovaním štátu opisujem vo svojich blogoch. Za 5 mesiacov som prebral 1 600 doporučených listov, spojených s riešením problematiky nelegálnych skládok odpadov a inváznych druhov rastlín. Ako je možné, že SR vyzerá ako smetisko prerastené burinou, keď máme vyše 300 tisíc nezamestnaných a tisíce ľudí na aktivačných prácach? Každý deň robím prácu, za ktorú sú v skutočnosti zodpovedné stovky úradníkov v rôznych inštitúciách, a berú za to plat. Viac času však venujú zdôvodňovaniu toho „ako veci nerobiť“, než riešeniu samotného problému. Taká je realita. Mnohé zákony tejto krajiny sú nevykonateľné, nakoľko nikto nemá záujem na riešení príslušných problémov. Štát sa vyhovára na samosprávy, samosprávy na štát a každý na každého. Aktívny občan, typu učiteľa Žarnaya, sa stal nepriateľom štátu. Hodnoty 17. novembra 1989 sú mŕtve a utopené v mori fráz. Ľudia frflú doma, na internete … vyzývajú k odvahe ostatných, nie seba. Aktivačné práce sú neefektívne a alibisticky kontrolované, búrať „chatrče“ je protiústavné, počet odstránených čiernych stavieb v SR sa blíži k nule … Vybudovali sme systém, kde štátne inštitúcie buzerujú ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty, majú zodpovednosť voči rodine, svojmu okoliu … a flákači, vandali a sociálne „výžerky“ sú nepostihnuteľní. Sociálna poisťovňa sa naváža do malých dĺžníkov, ale nevie riešiť 111 mil. dlh nemocníc. Denno–denne sa v tejto krajine relativizuje právo. Preto Slovensko potrebuje zmenu, zmenu zdola.

Rudolf Pado taktiež oznámil, že náklady jeho predvolebnej kampane (kopírovanie volebného programu – 3 000 ks, príprava, tlač, doprava a distribúcia volebného letáku „Činy namiesto slov“ – 13 000 ks, 2 inzeráty v MY Liptov, PR články na www.mikulas24.sk) dosiahli sumu 2 364,95 €, a boli hradené z jeho osobných úspor a drobných darov sympatizujúcich občanov.

Pado, vzhľadom k blížiacemu sa predvolebnému moratóriu, vopred ďakuje všetkým voličom, bez ohľadu na ich politické preferencie, za účasť v komunálnych voľbách a dodáva: „Žiadny volič by sa nemal dobrovoľne vzdať svojho volebného práva. Po prvé preto, že nie všade vo svete môžu ľudia slobodne rozhodovať o smerovaní vlastnej krajiny, mesta či dediny a preferovaných hodnotách. Po druhé preto, že nevolením nechávame rozhodnúť za seba niekoho iného. Táto krajina, naše mestá a dediny potrebujú zmenu. Súmrak musia preťať prvé lúče slnka a v tvárach utrápených a upracovaných ľudí sa azda zjaví náznak úsmevu. Nevyhovárajte sa, prosím, na to, že niet z čoho vyberať. Nie je to pravda. Nikdy v tomto meste nebola ponuka politických názorov a koncepcií taká pestrá a vzájomne kontrastná. Nikdy nebola taká šanca poslať dlhoročných poslancov v jednotlivých mestských častiach do politického dôchodku a zvoliť si aj nového primátora, ako je dnes. Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné. Zúčastnite sa volieb a urobte z tohto mesta lepšie miesto pre život.“

P.S:

V čase písania tohto príspevku liptovskomikulášska radnica minula ďalšie finančné prostriedky daňových poplatníkov na vydanie a distribúciu mimoriadneho čísla mesačníka pre všetkých občanov mesta Liptovský Mikuláš – MIKULÁŠ a na internetovej stránke mesta otvorene propaguje Jaroslava Čefa ako kandidáta na primátora (http://www.mikulas.sk/…a/oznamy.php?…), čím ho otvorene zvýhodňuje oproti ostatným kandidátom. Opäť sa len ukazuje nezávislosť tohto kandidáta.

P. S. 2:

Ing. Ján Blcháč, kandidát na primátora mesta, v ostatnom volebnom letáku spochybnil nezávislosť kandidátov a ich obmedzené možnosti pri riadení mesta či „získavaní pomoci“ od vlády či kraja.

  1. Švédsko patrí medzi päť krajín sveta z hľadiska ľudského rozvoja a index korupcie sa tu blíži k nule. Vo Švédsku nie sú politické strany zamerané na rozkrádanie majetku štátu a eurofondov. Morálka a česť, vysoká miera verejnej kontroly a transparentnosti sú tu samozrejmosťou, a preto sú v tejto krajine nezávislí kandidáti úplne zbytoční.
  2. Poslanci MsZ nepodporia ľubovoľné uznesenie? Mám za to, že poslanci MsZ majú hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a nie slúžiť politickým stranám. Takéto vyjadrenia však voličom prezrádzajú, že politika strán je viac o ich záujmoch ako o záujmoch ľudí.
  3. Mám za to, že akákoľvek pomoc – od vlády či kraja – sa nemá „vybavovať“. Má byť výsledkom transparentnej projektovej súťaže, dotačných programov a pod. Odmietam sa podieľať na rozkrádaní akéhokoľvek majetku občanov SR či daňových poplatníkov EÚ cez kamarátov v akejkoľvek vláde, či VUCke. Slovensko nepotrebuje predražené námestia, lavičky, CT-ka, diaľnice a rýchlostne cesty, tunely tunelov … potrebuje rovnaké šance pre všetkých a vymáhateľnosť práva, a to bez ohľadu na sociálny či ekonomický status.

    Ďalšie informácie:

http://mikulas.dnes24.sk/…ebuju-189590 http://mikulas.dnes24.sk/…sluby-189329 http://mikulas.dnes24.sk/…obcan-188956 http://mikulas.dnes24.sk/…izmus-188811 http://mikulas.dnes24.sk/…tromy-188237 http://mikulas.dnes24.sk/…rstva-187958

http://mikulas.dnes24.sk/…ardom-187614

http://mikulas.dnes24.sk/…lizmu-187331

http://mikulas.dnes24.sk/…bcana-187043

http://mikulas.dnes24.sk/…-pada-186220

http://www.naskladkyniesmekratki.sk

http://pado.blog.sme.sk/

V prípade otázok ma kontaktujte na elektronickej adrese: oztatry@slovanet.sk

*(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Jeho názory sa nemôžu spájať so stanoviskami a postavením siete portálov Global 24. *

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM