Správy

Solinkári zbystrite: Na týchto uliciach pribudnú obmedzenia, rátajte aj s odstávkami tepla!

Do októbra 2019 sa bude na území mesta realizovať výmena existujúcich rozvodov tepla. Bude dočasné prerušenie dodávok tepla.

Ilustračný obrázok k článku Solinkári zbystrite: Na týchto uliciach pribudnú obmedzenia, rátajte aj s odstávkami tepla!
Zdroj: TASR

„Mesto Žilina informuje občanov, že do októbra 2019 sa bude na území mesta realizovať výmena existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Výmena si vyžiadala aj terénne práce. Prvá etapa výmeny – sídlisko Solinky: Pod Hájom, Obvodová, Platanová, Gaštanová, Limbová, Jaseňová, Dubová a Borová,“ informuje na svojej oficiálnej webovej stránke Mesto Žilina.

V prvej časti výstavby nového horúcovodu na Solinkách je potrebný aj výrub stromov na uliciach Osiková, Jaseňová a Platanová po obchod Billa, nakoľko boli v minulosti tieto stromy vysadené v ochrannom pásme parovodu.

Prevádzkovateľ má právo a povinnosť v zmysle § 10 ods.1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení.

„Žilinská teplárenská sa ospravedlňuje všetkým dotknutým odberateľom z centrálneho zásobovania teplom za dočasné prerušenie dodávok tepla z dôvodu výmeny parného potrubia za horúcovodné.", informuje Žilinská teplárenská, a. s.

V I. etape sa to týka koncových odberateľov správcovských spoločností BYTTERM a OSBD.

„Urobíme všetko pre to, aby sme obdobie odstávok dodržali a ubezpečujeme verejnosť, že každé prerušenie je nastavené v minimálnom časovom úseku potrebnom na výmenu odovzdávacích staníc tepla a ich dopojenia.“

"Správcovské spoločnosti budú informovať o prvých odstávkach tepla, ktoré budú vyvesené na vchodoch do bytových domov. V prípade, že sa z nejakého dôvodu táto informácia o termíne odstávky nedostane ku každému obyvateľovi Soliniek, kontaktujte vaše správcovské spoločnosti. Za trpezlivosť a pochopenie ďakujeme.“, dopĺňa Žilinská teplárenská, a. s.

Foto ilustračné.

Zdroj: Mesto Žilina

Rýchle správy

Najčítanejšie