O deti počas štrajku bude postarané

Mesto Žilina oslovilo riaditeľov centier voľného času (CVČ), aby vyšli rodičom v ústrety a pomohli im postarať sa o deti. I keď zamestnanci CVČ podporujú štrajk, rodičom pomôžu tým, že otvoria svoje priestory a zabezpečia činnosť pre deti, ktorých rodičia to potrebujú.

Iveta Hrabovská
Ilustračný obrázok k článku O deti počas štrajku bude postarané
Zdroj: TASR

Primátor mesta Žilina, Igor Choma, si uvedomuje situáciu rodičov, ktorí budú musieť zabezpečiť starostlivosť o svoje deti počas ohláseného štrajku zamestnancov škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

V dňoch konania štrajku budú od 7.30 do 14.00 hod. otvorené tieto zariadenia:

CVČ Spektrum

• CVČ, Kuzmányho 105 – centrum mesta (tel.: 041/ 56 21 178, 50 04 117, 56 23 343, e-mail: pipisak1@gmail.com ) • CVČ, Zvolenská – sídlisko Vlčince (tel.: 041/ 52 54 114, e-mail: cvcspektrum@pobox.sk)

CVČ Horný Val (Žirafa)

• CVČ, Horný Val – centrum mesta • Športová hala, V. Javorku – sídlisko Hliny V. • Hájovňa – sídlisko Hájik

tel.: 041/ 700 19 00, mobil: 0903 592 792 e-mail: zirafa@zirafa.skvedenie@zirafa.sk

V prípade, že rodičia nemajú kam umiestniť svoje deti – žiakov ZŠ počas štrajku, môžu ich prihlásiť telefonicky alebo e-mailom do 23. 11. 2012 (piatok) do 15.00 hod. Rodičia alebo zákonní zástupcovia musia zabezpečiť deťom stravu a podpísať informovaný súhlas. Pobyt detí v priestoroch centier voľného času je bez finančných poplatkov.