Jozef Legéň Rôzne

Na Hájiku pribudol areál pre voľný pohyb psov: Do venčoviska sa dostanú len registrované psy

V pondelok bol na sídlisku Hájik odovzdaný areál pre voľný pohyb psov. Do tohto areálu budú mať povolenie vstupu len psičkári, ktorí majú svojich psov prihlásených do evidencie mesta. Tieto venčoviská sú prístupné nonstop, avšak majú taktiež svoje pravidlá.

Ilustračný obrázok k článku Na Hájiku pribudol areál pre voľný pohyb psov: Do venčoviska sa dostanú len registrované psy
Zdroj: Dnes24.sk

Prvé mestské venčovisko

Mesto Žilina vybudovalo na sídlisku Hájik v blízkosti Petzvalovej ulice prvý „mestský“ areál pre voľný pohyb psov, ktorý je určený na „venčenie“ a voľný pohyb psov v neobmedzenom ča­se.

Areál bol odovzdaný do užívania psičkárom v pondelok 20. mája primátorom mesta Žilina Igorom Chomom. Okrem toho, Mesto Žilina na svojich stránkach zverejnilo zoznam psov chovaných v meste, pretože do areálu má vstup povolený len ten majiteľ alebo držiteľ psa a osoby, ktoré ich sprevádzajú za podmienky, že ich psy sú prihlásené do evidencie v zmysle platnej legislatívy. Pes musí byť v areáli vždy so svojím majiteľom resp. držiteľom, musí byť pod jeho stálym dozorom a pes musí byť označený identifikačnou známkou. Mesto nedávno zverejnilo na internete zoznam všetkých psov, ktorí sú v Žiline riadne registrovaní a ich majitelia za nich zaplatili daň za psa. Za štvornohého miláčika chovaného v byte zaplatíte v Žiline na rok 40 eur.

Spokojnejšie mamičky i psíčkari

„Postupnou výstavbou takýchto ohradených priestorov pre voľný pohyb psov sa snažíme vytvoriť porozumenie medzi psičkármi a „nepsičkármi“. Štvornohí miláčikovia môžu v areáli „venčoviska“ slobodne behať a vykonávať svoje potreby, samozrejme pod dozorom svojich majiteľov. Kôš na psie exkrementy je priamo v areáli. Na druhej strane budú spokojnejšie aj mamičky s deťmi, pretože detské ihriská budú slúžiť na bezpečné hranie sa ich detí. Verím, že ubudne aj psích exrementov na trávnatých plochách, ktoré sú určené naozaj v prvom rade pre oddych občanov,“ konštatuje primátor mesta Žilina Igor Choma.

Povinnosti majiteľov psov v areáli

Prevádzkový poriadok areálu, ktorý upravuje jeho prevádzkovanie a činnosť, je platný a záväzný pre všetkých majiteľov a držiteľov psov a osoby ich sprevádzajúce. Psičkári sú povinní dodržiavať platnú legislatívu – zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o podmienkach držania psov na území mesta Žilina, zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších právnych predpisov a príslušné protipožiarne predpisy.

Zároveň je majiteľ resp. držiteľ psa povinný brať ohľad aj na prítomnosť psov iných majiteľov resp. držiteľov tak, aby nedošlo medzi nimi ku vzájomnému napadnutiu, pretože v plnej miere zodpovedá za svojho psa, jeho pohyb a konanie. Psičkár je povinný areál riadne uzatvoriť pri príchode aj pri odchode. Ak pes vykoná svoju potrebu v areáli, exkrementy musí psičkár bezodkladne odstrániť a uložiť do označených nádob, aby bol v areáli udržiavaný poriadok.

Areál pre voľný pohyb psov sa nachádza na sídlisku Hájik v blízkosti Petzvalovej ulice pri oplotení proti divej zveri, má rozlohu cca 3 185 m štvorcových a náklady na jeho vybudovanie boli 12 326,02 € (s DPH). Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z Prevádzkového poriadku bude Mesto vykonávať prostredníctvom Mestskej polície Žilina a poverených zamestnancov Mestského úradu v Žiline.

foto: Mesto Žilina

venčovisko_Hájik_psy
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM