Na ceste vo Vraní možno vyhlásia havarijný stav

Cesta, ktorá spája mestskú časť Žiliny Vranie s Kysucami, je podľa miestnych obyvateľov už roky v zlom stave. Počas piatkovej inšpekcie sa ukázalo, že oporný múr pri ceste je deformovaný a je potrebná jeho skorá oprava.

Veronika Veverková

Úsekom prechádzajú denne tisíce áut. Pôda nad i pod cestou povoľuje a zosúva sa do záhrad miestnych obyvateľov. Riešením by malo byť vyhlásenie havarijného stavu tejto cesty. V najbližších dňoch by sa mali uzavrieť výsledky inšpekcie. Už teraz je známe, že približne 50 metrový úsek je nevyhovujúci doprave. Vyhlásením havarijného stavu cesty by malo dôjsť k oprave zosuvu pôdy a čiastočnému obmedzeniu dopravy. Momentálne prebiehajú rokovania mesta s VÚC o riešení sanácie úseku. Podľa piatkovej inšpekcie by prioritou mala byť oprava oporných panelov, ktoré sú už staré a posúvajú sa.

Tento článok nie je možné komentovať.