Samospráva

Mesto schválilo dotácie na žiakov: Toľkoto dostanú deti v školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo ešte na poslednom rokovaní v roku 2013 schválilo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na rok 2014.

Ilustračný obrázok k článku Mesto schválilo dotácie na žiakov: Toľkoto dostanú deti v školských zariadeniach
Zdroj: Webnoviny.sk

Mesto Žilina všeobecne záväzným nariadením určuje priemernú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, súkromní a cirkevní zriaďovatelia, zriadení v územnej pôsobnosti Mesta Žilina pre základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia pôsobiace na území mesta Žilina.

Žiak základnej umeleckej školy

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určuje na sumu 324 € pre skupinovú formu vyučovania a 741,43 € pre individuálnu formu vyučovania. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy sa určuje na sumu 285,12 € pre skupinovú formu vyučovania a 652,46 € pre individuálnu formu vyučovania.

Dieťa materskej školy

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určuje na sumu 1 453,04 €. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa cirkevnej alebo súkromnej materskej školy sa určuje na sumu 1 278,68 €.

Dieťa súkromnej špeciálnej materskej školy

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa súkromnej špeciálnej materskej školy sa určuje na sumu 3 370,30 €.

Školský klub detí

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa v školskom klube detí navštevujúce základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určuje na sumu 424,56 €. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa v cirkevnom alebo súkromnom školskom klube detí navštevujúce základnú školu sa určuje na sumu 373,61 €.

Centrum voľného času

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určuje na sumu 66 €. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa cirkevného alebo súkromného centra voľného času sa určuje na sumu 58,08 €.

Potenciálny stravník – žiak základnej školy

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka školy v zariadeniach školského stravovania pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určuje na sumu 135,39 €. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka školy v zariadeniach školského stravovania pri cirkevných alebo súkromných základných školách sa určuje na sumu 119,14 €.

Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva sa určuje na sumu 99,07 €.

Dieťa školského internátu do 15 rokov veku

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa v cirkevnom školskom internáte do 15 rokov sa určuje na sumu 743,03 €.

Výška ročnej dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Žilina:

Kategória školy, školského zariadenia Dotácia pre obecné školy a školské zariadenia rok 2014 Dotácia pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia na rok 2014
Dieťa materskej školy 1 453,04 1 278,68
Dieťa špeciálnej materskej školy x 3 370,30
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 741,43 652,46
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 324,– 285,12
Dieťa školského klubu detí 424,56 373,61
Dieťa centra voľného času 66,– 58,08
Potenciálny stravník – žiak základne školy 135,39 119,14
Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva x 99,07
Dieťa školského internátu do 15 rokov veku x 743,03

Zdroj: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie