Koľko má vlastne Žilina obyvateľov? Nové zistenia týkajúce sa nášho mesta

V niektorých mestách počet obyvateľov každý rok pribúda, v iných má klesavú tendenciu. A ako to vyzerá so Žilinčanmi? Tu sú nové čísla, ktoré vás určite budú zaujímať.

Adela Fruckova
Ilustračný obrázok k článku Koľko má vlastne Žilina obyvateľov? Nové zistenia týkajúce sa nášho mesta
Zdroj: Dnes24.sk

Aj v roku 2015 sa v Žiline narodilo množstvo detí, množstvo ľudí žiaľ zomrelo, niektorí sa z trvalého pobytu odhlásili, iní zase prihlásili… Koľko nás vlastne v Žiline je?

Súčasťou každého nového roka je zhodnotenie demografického vývoja obyvateľov za predchádzajúci rok. Z údajov evidencie obyvateľstva vieme zistiť, že k 31.12. 2015 bolo evidovaných dovedna 83 565 obyvateľov mesta Žilina, pričom 43 269 bolo žien a 40 296 mužov. Oproti roku 2014, kedy sa evidovalo na konci roka 83 707 obyvateľov mesta Žilina, nastal úbytok na obyvateľstve o 142 obyvateľov.

Zo Žiliny sa za uplynulý rok odsťahovalo 1 358 a prisťahovalo 1 059 obyvateľov. V roku 2015 sa v územnom obvode Matričného úradu v Žiline narodilo 1 463 detí, čo je o 66 detí viac ako v roku 2014.

Zaujímavosťou je, že najvyšší počet obyvateľov Žiliny predstavuje 1 594 občanov, ktorí sú vo veku 36 rokov. Najnižší počet obyvateľov tvoria občania, ktorí majú 103 rokov (1 občan), 102 rokov (2 občania) a 99 rokov (1 občan).

Foto: Ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk