Do budúcej cezhraničnej spolupráce ešte efektívnejšie

Záverečnou konferenciou sa v priestoroch Úradu ŽSK ukončil projekt Kooperácia a posilnenie cezhraničnej spolupráce regionálnych samospráv a subjektov pôsobiacich v Žilinskom a Moravskosliezskom kraji podporený z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika.

Ilustračný obrázok k článku Do budúcej cezhraničnej spolupráce ešte efektívnejšie
Foto: Iveta Hrabovská

Cezhraničná spolupráca medzi Žilinským samosprávnym krajom a Moravskosliezskym krajom má za sebou niekoľkoročnú tradíciu a jej výsledkom sú viaceré významné projekty zamerané na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu, podporu moderného vzdelávania, kultúrnu spoluprácu, či spoluprácu v oblasti podpory podnikania a inovácií. Tie priniesli na územie oboch krajov milióny eur a prispeli k zlepšeniu života ľudí v prihraničných regiónoch.

„Žilinský samosprávny kraj doteraz úspešne realizoval tri projekty zamerané na rekonštrukciu regionálnych ciest, ktoré nás spájajú s Moravskosliezskym krajom. Z fondov EÚ sme na ne získali viac ako 3 milióny eur,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Žilinský župan dodal, že ďalšie významné projekty v súčasnosti realizujú jednotlivé odbory Úradu ŽSK, ako aj subjekty v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Aby bola táto spolupráca v budúcnosti ešte efektívnejšia, pristúpili oba regióny – Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj – k spracovaniu spoločnej stratégie systémovej spolupráce, ktorú koordinovala Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kra­ja.

Podľa jej riaditeľa Branislava Zacharidesa je hlavný prínos dokumentu v identifikovaní spoločných silných i slabých stránok prihraničného územia a v určení opatrenia, ktoré v oblasti dopravy, hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu a životného prostredia prispejú k jeho vzájomnej integrácii a spoločnému rozvoju.

„Naša spolupráca získala vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nový systematický rozmer. V súčasnosti sa rozbiehajú rokovania o spôsobe čerpania eurofondov v rokoch 2014 – 2020 a obe samosprávy chcú ťahať za rovnaký koniec povrazu, čím vzrastie aj ich šanca na presadenie vlastných priorít do budúcich operačných programov,“ vysvetlil Branislav Zacharides.

Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce Žilinského samosprávneho kraja s Moravskosliezskym krajom, a tiež s poľskými partnermi, Sliezskym vojvodstvom a Opolským vojvodstvom, prinesie aj založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA. Zámer všetkých štyroch regiónov vstúpiť do tohto subjektu už schválili ich národné orgány.

Zdroj: Dnes24.sk