Utorok 23. júl 2019 Oľga  20 °C
Igor Petrík Správy

Členovia komisií mestského zastupiteľstva v Žiline: Pozrite si, ktoré mená kde figurujú...

Na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa primátor a poslanci venovali množstvu dôležitých tém. Pozrite sa, ako rozhodli v prípade členov jednotlivých komisií.

Ilustračný obrázok k článku Členovia komisií mestského zastupiteľstva v Žiline: Pozrite si, ktoré mená kde figurujú...
Zdroj: Dnes24.sk

Jedným z mnohých bodov prvého zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva bola aj voľba členov komisií mestského zastupiteľstva. Preštudujte si mená členov komisií, nech viete, čo má kto na starosti.

Komisia finančná

 • Miroslav Kolenčiak – predseda
 • Ľubomír Bechný
 • Martin Kapitulík
 • Miroslav Sokol
 • Janka Kališová
 • Miroslav Mihál
 • Mikloška
 • Sukupčák

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

 • Martin Barčík – predseda
 • Jana Filipová
 • František Kosa
 • Peter Ničík
 • Štefan Zelník
 • Bohovická
 • Holúbková
 • Leitman
 • Erika Kanátová

Komisia dopravy a komunálnych služieb

 • Branislav Delinčák – predseda
 • Peter Bačinský
 • Jozef Badžgoň
 • Robert Ficek
 • Ján Pažickýčlenovia
 • Ján Barienčík
 • Čelko
 • Jozef Gnap
 • Gogola
 • Novotný

Komisia územného plánovania a výstavby

 • Dušan Maňák – predseda
 • Marian Janušek
 • Anton Trnovec
 • Jozef Juriš
 • Chodelka
 • František Holeša
 • Jasenka
 • Pavel Komárek

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

 • Ján Ničík – predseda
 • Peter Cibulka
 • Peter Durmis
 • Ľubomír Plešinger
 • Marián Zrník
 • Adamov
 • Dudáš
 • Peter Štanský
 • Eva Šustrová

Komisia školstva a mládeže

 • Peter Fiabáne – predseda
 • Dušan Dobšovič
 • Patrik Groma
 • Ľudmila Chodelková
 • Emília Talafová
 • Ladislav Čellár
 • Halečková
 • Mičicová
 • Janka Mikolajová
 • Ľuboš Majer

Komisia životného prostredia

 • Juraj Popluhár – predseda
 • Iveta Martinková
 • Ján Púček
 • Malá
 • Randa
 • Chvíla
 • Rudolf Michalec

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 • Martin Kapitulík – predseda
 • Peter Fiabáne
 • Emília Talafová
 • Anton Trnovec
 • Štefan Zelník

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk