Ľubomíra Goljerová Rôzne

ZŠ na Hájiku má po 20 rokoch telocvičňu

Po 20 rokoch sa podarilo vybudovať telocvičňu najväčšej základnej školy v meste – ZŠ na Námestí mladosti na sídlisku Hájik.

Mesto Žilina získalo na rekonštrukciu tejto ZŠ 2 105 401,85 € (takmer 63,5 miliónov korún) z eurofondov v rámci projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“. Počas rekonštrukcie sa ZŠ zateplila, vymenili sa okná a vynovila sa tiež jej fasáda. Súčasťou tohto projektu bola aj dostavba chýbajúcej telocvične, ktorá sa svojím vybavením sa radí medzi najmodernejšie v meste. Realizáciou tohto projektu sa dosiahlo výrazné zvýšenie kvality poskytovaných služieb v ZŠ. Prostredie pre výučbu sa skvalitnilo, odstránil sa zlý stavebno-technický stav jednotlivých pavilónov a zvýšila sa energetická hospodárnosť budov. Do vybudovania novej telocvične malo 690 žiakov telesnú výchovu v provizórnych učebniach alebo na chodbách školy. Nová telocvičňa, ktorá na škole chýbala 20 rokov, vyriešila provizórium vo výučbe telesnej výchovy a poskytla priestor pre mimoškolské športové aktivity žiakov, učiteľov školy, obyvateľov sídliska Hájik a mesta Žilina. Svojím vybavením sa radí medzi najmodernejšie v meste – hlavná hala je vybavená kvalitnou pružnou drevenou podlahou. Veľká pozornosť pri výstavbe sa takisto kládla na šatne, hygienické a prevádzkové zariadenia. Nová telocvičňa má väčšie priestory ako sa pôvodne plánovalo, pretože na Hájiku sa nenachádza žiadne športové centrum alebo podobné zariadenie, ktoré by mohli využívať obyvatelia sídliska a hlavne deti, vďaka čomu táto telocvičňa poskytuje široké možnosti pre organizovanie zápasov najobľúbenejších kolektívnych športov (basketbal, volejbal, futsal florbal atď.), a to nielen na úrovni rekreačnej, ale aj súťažnej.

Zdroj: Mesto Žilina

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie