Žilinská župa je proti obmedzovaniu zamestnania dôchodcov

Žilinský vyšší územný celok kritizuje návrh novely zákonníka práce.

Veronika Veverková

Žilinská župa je proti vypustení možnosti znova predĺžiť či dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú s dôchodcami. Návrh ministerstva by sa mal dotýkať poberateľov starobného, invalidného a výsluhového dôchodku. Podľa žilinskej župy by toto riešenie znamenalo ukončiť s takýmito zamestnancami pracovný pomer, alebo ho zmeniť na dobu neurčitú. Ministerstvo pripomienku žilinského vyššieho územného celku neakceptovalo. Ako dôvod uviedlo namietanie Európskej komisie voči zamestnávaniu niektorých kategórií ľudí na dobu určitú. Podľa komisie to nie sú výnimky, ktoré sú odôvodnené oprávneným cieľom. Medzi tieto výnimky by mali byť podľa európskej smernice len činnosti, nie kategórie zamestnancov, čiže ani penzistov. Súčasný návrh novely Zákonníka práce vyplýva z upozornenia Európskej komisie o nesprávnom prevzatí európskej smernice o práci zo strany Slovenska, ktorá má zabrániť diskriminácii zamestnancov s dohodou na kratší pracovný čas, dobu určitú či dočasnú agentúrnu prácu.

Tento článok nie je možné komentovať.