Zuzana Gadušová Správy

Žilinská univerzita má v tomto roku 10 000 študentov: Čaká ich zaujímavá novinka týkajúca sa štipendií!

Žilinskú univerzitu bude v 62. akademickom roku navštevovať 10 000 študentov. Do 1. ročníka prvého stupňa vysokoškolského štúdia ŽU nastúpilo podľa nej tento rok 2 622 poslucháčov.

Ilustračný obrázok k článku Žilinská univerzita má v tomto roku 10 000 študentov: Čaká ich zaujímavá novinka týkajúca sa štipendií!
Foto: Jozef Legéň / Zdroj: TASR

„Z nich takmer 300 na externú formu. V 1. ročníku druhého stupňa vysokoškolského štúdia bude na univerzite študovať viac než 1 500 študentov. Zaujímavou novinkou pre študentov bude nová forma motivačných štipendií. Odborové štipendium môžu získať v 20 študijných programoch prvého stupňa a v 25 programoch druhého stupňa. Najlepší študenti z podporených programov získajú štipendium už v novembri tohto roka. Zmenu iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a snaží sa ňou zmierniť nepriaznivú situáciu v rozložení záujmu stredoškolákov o ďalšie štúdium,“ uviedla Géčová, referentka oddelenia medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou na ŽU.

Prednášky zahraničných učiteľov

Rektorka univerzity Tatiana Čorejová zdôraznila, že škola bude naďalej rozvíjať medzinárodné vzťahy a podporovať študentov aby chodili na výmenne pobyty v zahraničí. Popri tom bude sledovať súčasne trendy školstva v Európe a vo svete. „Čoraz viac sa musíme zapájať do medzinárodnej spolupráce, otvárať zahraničným partnerom i prax. Z toho v oblasti vzdelávania vyplýva potreba inovácie študijných programov a potreba širšieho využívania progresívnych vzdelávacích technológií. Uchopenie výziev v celoživotnom vzdelávaní, vzdelávaní založenom na najnovších poznatkoch vedy a techniky, i poznatkoch a zručnostiach získaných spoločenskou praxou,“ povedala pri príležitosti začiatku nového akademického roka rektorka ŽU.

Pripomenula, že Žilinská univerzita je jednou z najaktívnejších slovenských univerzít v programe Európskej únie (EÚ) ERASMUS, prostredníctvom ktorého vyslala minulý rok do zahraničia 194 študentov, prijala 116 zahraničných študentov, 130 vysokoškolských učiteľov ŽU prednášalo v zahraničí a takmer rovnaký počet zahraničných pedagógov prednášal na pôde ŽU.

Prepojenie akademického sveta s podnikateľským

V oblasti výskumu a vývoja sa pracoviská Žilinskej univerzity podľa Čorejovej podieľajú na riešení úloh výskumu a vývoja domácich a zahraničných grantových schém s ročnou kapacitou takmer 800 000 hodín, pričom hodnota získaných grantov z domácich grantových schém predstavuje ročne približne 2 milióny eur. Snahu univerzity o aktívne zapojenie sa do medzinárodných výskumných schém prezentuje riešenie 40 projektov, z toho je 12 z rámcových programov EÚ.

V uplynulom roku získala univerzita zo zahraničia na riešenie týchto projektov takmer 400 000 eur. „Za nevyhnutnú súčasť našich aktivít považujeme naďalej prepojenie akademického prostredia s podnikateľskou sférou prostredníctvom projektov aplikovaného, zmluvného výskumu a dopytovo zameraných výskumno-vývojových aktivít. Výsledky výskumu sú priamo zavádzané do výrobnej a riadiacej praxe. Ročne sa touto formou rieši približne 100 projektov v hodnote 1,7 milióna eur, čím sa ŽU v rámci transferu poznatkov do praxe dostala na popredné miesto medzi slovenskými univerzitami. V tejto oblasti je pred skončením aj dohoda o vzniku Národného centra transferu technológií Slovenskej republiky, ktorého je ŽU jedným zo zakladajúcich členov,“ dodala Čorejová.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie