Samospráva

Žilina ide podporiť kultúru a šport: Záujemcovia o grant si podelia až 45 000 eur!

Radnica Žiliny aj tomto roku podporí kultúru a šport v meste. Záujemcovia sa môžu uchádzať o grant v týchto oblastiach. Celová výška grantových dotácii je schválená na tento rok v objeme 45 000 eur, na športové dotácie je to 38 000 eur.

Ilustračný obrázok k článku Žilina ide podporiť kultúru a šport: Záujemcovia o grant si podelia až 45 000 eur!
Foto: Jozef Legéň / Zdroj: Dnes24.sk

Všetci záujemcovia o grant môžu žiadať o dotácie v predloženej žiadosti od 10. marca do 4. apríla 2014. Žiadosť o športové dotácie – podpora športových klubov je možné zaslať do 11. apríla 2014. Podmienky poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012.

Podľa slov hovorcu mesta Žilina Pavla Čorbu účelom poskytovania dotácií Mesta Žilina je zlepšovať kvalitu života v Žiline, podporovať participáciu občanov na živote v meste, skvalitňovať kultúrny a športový život Žilinčanov. Myšlienkou grantového systému je zvyšovať filantropiu občanov mesta – darovanie času, peňazí, tovarov, služieb alebo vedomostí bez očakávania nejakej protihodnoty a vytvárať možnosti tvorivých a podnetných podmienok pre deti a mládež.

„Grantový systém má umožňovať a rozvíjať partnerskú spoluprácu Mesta, občanov Žiliny, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora a zároveň zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do oblasti kultúry a športu prostredníctvom viac zdrojového financovania projektov. Účelom systému je zároveň zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií,“ uviedol Čorba.

Grantový systém Mesta Žilina na rok 2014

Mesto Žilina vyzýva žiadateľov o grantové dotácie na predkladanie žiadostí v termíne od 10. 3. do 4. 4. 2014. Počet potrebných vyhotovení pre obidve oblasti je 8. Mesto Žilina upozorňuje žiadateľov v oblasti ŠPORT, že v prípade žiadosti na podporu športovej činnosti si uchádzači vyplnia žiadosť ŠPORTOVÉ DOTÁCIE.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete v rubrike: Občan/Grantový systém mesta/Grantový systém – všeobecné informácie. (Priamy odkaz: www.zilina.sk/…-informacie/).

Športové dotácie Mesta Žilina na rok 2014

Mesto Žilina vyzýva žiadateľov o športové dotácie na predkladanie žiadostí v termíne od 10. 3. do 11. 4. 2014. Žiadateľ vyplní ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA ŽILINA – PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2014 na základe formulára, ktorý spolu s ďalšími informáciami nájde v rubrike: Občan/Športové dotácie/Športové dotácie pre rok 2014. (Priamy odkaz: www.zilina.sk/…otacie-2014/)

Na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O PODPORU ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2014.

O športovú dotáciu sa nemôžu uchádzať organizácie financované z rozpočtu Mesta a organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Žilina.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie

e-mail: granty@zilina.sk, tel.: 0908 930 083 alebo 041/70 63 319, v pracovné dni od 10. 3. do 4. 4. (športové dotácie do 11. 4.) do 15.00 hod.

Štatistika dotácií za minulý rok 2013

V roku 2013 bolo na grantové dotácie schválených 45 000 €. Žiadostí, prijatých v kultúrnej oblasti bolo 68, z toho podporených bolo 33 projektov v celkovej sume 25 000 €. V športovej oblasti bolo prijatých 64 žiadostí, z toho podporených bolo 42 žiadostí v celkovej sume 20 000 €. Na športové dotácie bolo schválených 23 000 €. Podporených bolo spolu 53 športových klubov mesta Žilina v celkovej výške 23 000 €.

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina č. 2/2012:

www.zilina.sk/…27132428.rtf (RTF)
www.zilina.sk/…27132428.pdf (PDF)

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM