Zatepľovanie má na svedomí úhyn vzácnych operencov: Týka sa to aj Žilinského kraja

Prichádza obdobie, keď stavebné firmy opäť rozbehnú zatepľovanie bytových domov. Ako to ohrozuje netopiere a dažďovníky, aké je ich spoločenská hodnota a čím sú užitočné, sme sa rozprávali s Ivanou Fiťmovou.

Igor Petrík
Ilustračný obrázok k článku Zatepľovanie má na svedomí úhyn vzácnych operencov: Týka sa to aj Žilinského kraja
Zdroj: Dnes24.sk

Ivana Fiťmová je krajská koordinátorka projektu Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách na Slovensku v Žilinskom kraji. Tých najviac ohrozuje masívne zatepľovanie bytoviek v posledných rokoch. Práve v dutinách a puklinách panelových domov tieto zákonom chránené živočíchy hniezdia.

V rámci Žilinského kraja pôsobíte ako krajský koordinátor projektu Návrat dážďovníkov. Priblížte mi tento projekt, aký má cieľ a odkedy funguje?

Projekt sa volá Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách na Slovensku. Začal v januári 2012 a potrvá do 31. decembra tohto roka. Hlavným cieľom projektu je zastaviť súčasný pokles početnosti populácie dážďovníka obyčajného a raniaka hrdzavého na Slovensku, spôsobený zatepľovaním a rekonštrukciou budov, a postupne zvýšiť početnosť ich populácií na pôvodný stav.

Aká je situácia s ochranou dažďovníka a netopiera v Žiline? S akými prípadmi sa stretávate?

Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku sa dostáva do povedomia občanov ako aj dotknutým orgánom. Najmä propagácia projektu zviditeľňuje tieto zákonom chránené zvieratá, či už sú to prednášky, súťaže, výstavy. Napríklad v apríli bude pre verejnosť v krajskej knižnici v Žiline nainštalovaná výstava „Návrat dážďovníkov."

Čím je dážďovník a netopier užitočný?

Dážďovník a netopier sú hmyzožravé živočíchy. Jeden dážďovník uloví denne až 50 gramov hmyzu, čo je často krát viac ako sám váži. Jeden netopier zasa dokáže za noc uloviť až 3000 komárov.

Aká je spoločenská hodnota dažďovníka a aká netopiera?

Dážďovník obyčajný ako aj všetky druhy netopierov vyskytujúcich sa u nás sú zákonom chránené. Spoločenská hodnota jedného jedinca je 165 eur u dážďovníka, resp. od 165 eur do 330 eur pre netopiere v závislosti od druhu.

Prečo si budujú dažďovníky a netopiere hniezda práve v štrbinách medzi panelmi a vo vetracích otvoroch?

Dážďovníky a netopiere sú dutinové živočíchy. Hniezdia a ukrývajú sa v dutinách, puklinách, vetracích otvoroch a škárach panelových domov, ako aj vo vežiach kostolov a podkroviach budov. Dážďovníky na Slovensku väčšinou hniezdia v osídlenej krajine, najmä v mestách. Len malá časť využíva na hniezdenie svoje pôvodné biotopy – skalnaté steny a dutiny stromov. Netopiere dlhodobo využívajú rôzne objekty vytvorené človekom, ktoré im pripomínajú ich pôvodné úkryty ako jaskyne, dutiny starých stromov.

Aká je odozva stavebníkov, sú ochotní s vami spolupracovať?

Spolupráca so stavebnými firmami je dobrá, no nie všetky stavebné firmy chápu dôležitosť spolupráce pri riešení ochrany živočíchov žijúcich v budovách.

Čo sa týka samotných ľudí, s akými reakciami sa stretávate? Volajú vás, keď pri zatepľovaní objavia napr. hniezdo netopierov?

Podnety od občanov dostávame hlavne, keď zatepľujú budovu a nachádzajú sa tam netopiere, dážďovníky a iné živočíchy. Je to z toho dôvodu, že robotníci na stavbe nerobia žiadne opatrenia pre ich záchranu a ľudia nechcú prísť o tieto zákonom chránené živočíchy a chcú im pomôcť. Ak nájdu zraneného živočícha, alebo im vletí netopier do bytu, tiež nás kontaktujú a my každý prípad riešime individuálne. Pri nájdení kolónie netopierov nás kontaktujú ako ľudia, tak aj stavebné firmy.

V čom spočíva práca krajského koordinátora?

Vo vytvorení inštitucionálnych predpokladov pre ochranu dážďovníkov a netopierov prostredníctvom lepšej informovanosti a zvýšenej komunikácie s kľúčovými skupinami. Či už sú to štátne orgány, užívatelia a správcovia budov, architekti, stavebné firmy, atď. Zároveň sa jedná o ochranu existujúcich hniezdisk a úkrytov. A vytváranie nových pre dážďovníky a netopiere, počas rekonštrukčných a zatepľovacích prác.

Ktoré organizácie, okrem Bratislavského regionálneho združenia (BROZ), tento projekt ešte zastrešujú?

Projekt LIFE10 NAT/SK/000079 Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku podporuje v rámci programu LIFE+ Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia. Partnermi projektu sú BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie), SOS/BirdLife SLOVENSKO (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko), son (spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku).

Foto: BROZ

Zdroj: Dnes24.sk