Začína sa adventnné obdobie

Nedeľa, 28. novembra 2010 by sa dala nazvať aj prvou adventnou nedeľou.

Ľubomíra Goljerová

Začína ňou totiž v rímskokatolíckej cirkvi štvortýždňové obdobie príprav na Vianoce a na narodenie Ježiša Krista. V kostoloch počas bohoslužieb, a tiež v mnohých domácnostiach a zariadeniach, sa zapaľuje prvá svieca na adventnom venci, ktorý je symbolom tohto obdobia. Začiatky adventu siahajú do 4 storočia, odkedy sa oslavuje určitý počet (2 až 6) adventných nediel a až pápež Gregor Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne. Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním je rozdelený na dve časti a 17. december tvorí hranicu tohto rozdelenia. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Adventné obdobie má kajúci charakter, ale nikdy sa toto obdobie nechápe ako čas pokánia v tom zmysle ako je to v pôste. Chrámové rúcho v advente je fialové. V katolíckej i evanjelickej cirkvi je prvá adventná nedeľa aj začiatkom nového cirkevného roka. Advent končí po západe slnka na Štedrý večer.

Tento článok nie je možné komentovať.