Iveta Hrabovská Rôzne

Vznikne nové CVČ: Žirafa a Spektrum budú minulosťou...

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo 18. júna vznik jedného nového spoločného žilinského CVČ, a teda zároveň zrušenie oboch súčasných centier. Toto rozhodnutie vyplynulo z výsledkov vykonaných kontrol, ktoré poukázali na viaceré nezrovnalosti v

Podľa primátora Igora chomu ani zamestnanci mestského úradu, ani poslanci MZ nemali a nemajú záujem rušiť centrá voľného času a voľno časové aktivity detí. "Všetci chceme len to, aby bol vo veciach triviálny poriadok a chceme zabezpečiť, aby financie vynakladané na činnosť krúžkov boli používané efektívne a správne,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.

Nové CVČ na budúci rok [/size][/color]

Hoci poslanci MZ dostávajú negatívne e-maily týkajúce sa zrušenia CVČ Spektrum a CVČ Horný val (Žirafa), ani raz nepadla zmienka o likvidácii činnosti krúžkov ako takých. Ich činnosť bude pokračovať aj naďalej tak, ako doteraz.

Vykonaná bude len organizačná zmena – zlúčenie oboch centier do jedného a to od 1. 9. 2013. Nič zásadné sa teda nezmení a všetko bude fungovať ďalej. O názve nového CVČ rozhodnú občania svojim hlasovaním.

Mesto nebude šetriť[/size][/co­lor]

Podľa slov primátora sú deti budúcnosťou mesta, a preto bude finančne podporovať záujmové krúžky. "Ak sa aj legislatíva v súvislosti s financovaním CVČ zmení, Mesto si vytvorí dostatok finančného priestoru na to, aby deti mali toľko krúžkov, koľko bude potrebné, zdôraznil primátor mesta Žilina Igor Choma.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie