Výsledky Hviezdoslavovho Kubína: TOTO sú mená talentovaných detí Žilinského okresu

Žiaci základných a stredných škôl sa stretli na regionálnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na súťaži sa stretlo takmer 200 recitátorov.

Soňa Vanovčanová

V dňoch 27. – 28. februára sa uskutočnilo regionálne kolo umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 187 recitátorov a jeden recitačný kolektív, ktorí súťažili v štyroch rôznych kategóriách. O súťaži informovala Viktória Svetkovská z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

„Súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení pedagógov, spisovateľov, rétorikov a hercov. Členovia poroty ocenili najmä vysoký záujem detí a mládeže o umelecký prednes a ich chuť, a snahu čo najlepšej prezentácie pred publikom,“ uviedla Viktória Svetkovská a pokračovala, že v každej kategórii boli udelené prvé tri miesta a čestné uznania.

Výsledková listina:

I. kategória (žiaci 2.- 4. ročníka ZŠ)

Poézia:

 1. miesto – Lucia Pospíšilová, ZŠ s MŠ Gaštanová Žilina
 2. miesto – Jakub Kubička, ZŠ SNP Strečno
 3. miesto – Eliška Pokorná, ZŠ Karpatská Žilina

Čestné uznanie: Jakub Tomovič, ZŠ s MŠ Višňové Nikola Otipková, ZUŠ F. Špániho Žilina

Próza:

 1. miesto – Lucia Hudáková, CZŠ Zaymusa Žilina
 2. miesto – Laura Štalmachová, ZŠ Nám. mladosti Žilina
 3. miesto – Paulína Paraličová, ZUŠ F. Špániho Žilina

Čestné uznanie: Veronika Kučerová, ZŠ Lietava Natália Mičechová, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba

II. kategória (žiaci 5.- 6. ročníka ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií)

Poézia:

 1. miesto – Nina Isteníková, SZŠ Oravská Žilina
 2. miesto – Karolína Decká, ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka Dolný Hričov
 3. miesto – Ema Máliková, Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina

Čestné uznanie: Samuel Kšiňan, ZŠ Rajecké Teplice Ajna Marosz, Spojená škola Kráľovnej pokoja

Próza:

 1. miesto – Nela Molnárová, ZUŠ L. Árvaya Žilina
 2. miesto – Maxim Ivan Baranec, SZŠ Oravská Žilina
 3. miesto – Dorota Uríková, ZŠ Rajecká Lesná

Čestné uznanie: Laura Kozáková, ZŠ Turie Ema Šindlérová, ZŠ s MŠ Višňové

III. kategória (žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a 1.- 4. ročníka osemročných gymnázií)

Poézia:

 1. miesto – Jakub Grof, SZŠ Oravská Žilina
 2. miesto – Jakub Branda, Gymnázium Varšavská Žilina
 3. miesto – Rebeka Haluzová, ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka Dolný Hričov

Čestné uznanie: Dominika Šošková, ZŠ s MŠ Ul. Sv. Gorazda Žilina Tobiáš Ľupták, ZŠ Ž. Bosniakovej Žilina

Próza:

 1. miesto – Juliána Lubušká, ZŠ Turie
 2. miesto – Klára Holešová, ZŠ Ž. Bosniakovej Žilina
 3. miesto – Nelli Horváthová, ZŠ V. Javorku, Žilina

Čestné uznanie: Jakub Selecký, ZŠ Sv. Cyrila a Metoda Žilina Michal Piliar, ZŠ Martinská Žilina

IV. kategória ( žiaci 1. – 4. ročníka SŠ)

Poézia:

 1. miesto – Katarína Králiková, Gymnázium Hlinská Žilina
 2. miesto – Sarah Hubová, Gymnázium bilingválne Žilina
 3. miesto – Marianna Plošticová, Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina

Próza:

 1. miesto – Tereza Kačeríková, Gymnázium bilingválne Žilina
 2. miesto – Tadeáš Bolo, Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina
 3. miesto – Michaela Šoltýsová, Gymnázium Varšavská Žilina

Čestné uznanie: Michaela Cingelová, ZUŠ F. Špániho Žilina Paulína Žideková, Gymnázium bilingválne Žilina

Divadlá poézie a recitačné koletívy II. kategória (mládež a dospelí nad 15 rokov)

1. miesto – Recitačný kolektív pri GBZA, Gymnázium bilingválne Žilina

Na krajskú súťaž Vajanského Martin (2. – 4. máj 2018) postupujú: Lucia Pospíšilová, Lucia Hudáková, Nina Isteníková, Nela Molnárová, Jakub Grof, Juliana Lubušká, Katarína Králiková, Tereza Káčeriková a Recitačný kolektív pri GBZA.

Návrh na postup do krajského kola porota udelila v IV. kategórii – próza Tadeášovi Bolovi a Michaele Šoltýsovej.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame