Vianoční predajcovia sa už môžu prihlasovať do elektronickej aukcie

Tak ako po minulé roky aj tento rok sa budú v Žiline konať tradičné vianočné trhy na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku od 5. decembra až do 2. januára 2013. Záujemcovia o remeselný, či potravinový predaj alebo o predaj občerstvenia sa už môžu prihlasovať.

Iveta Hrabovská
Ilustračný obrázok k článku Vianoční predajcovia sa už môžu prihlasovať do elektronickej aukcie
Foto: Iveta Hrabovská

Novinkou je elektronická aukcia na výber predajcov občerstvenia, ktorá sa uskutoční 9. novembra od 10.00 hod. a ku ktorej Mesto Žilina pristúpilo po prvý krát v histórii. Všetky informácie a prihlášky sú zverejnené TU.

„Elektronická aukcia na výber predajcov občerstvenia je jedným z najtransparen­tnejších spôsobov výberu predajcov a sú s ním dobré skúsenosti aj v iných slovenských mestách. Tento spôsob výberu predajcov zabraňuje akémukoľvek náznaku korupcie, takže som rád, že postupne napĺňame zmysel Protikorupčného minima Mesta Žilina,“ povedal primátor mesta Žilina.

Termíny prihlášok

Termíny podania prihlášok sú pre predajcov občerstvenia do 25. októbra a pre predajcov remeselných a potravinových výrobkov do 5. novembra. Výber predajcov občerstvenia prebieha v dvoch kolách, preto je potrebné považovať všetky dokumenty za rovnako dôležité, aby boli predajcovia oboznámení nielen s podaním prihlášky, ale aj s podmienkami elektronickej aukcie. Preto chceme požiadať záujemcov o predaj občerstvenia, aby si pozorne prečítali všetky podmienky účasti na elektronickej aukcii a predišli tak k zbytočným nedorozumeniam.

Písomné prihlášky do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne do podateľne na prízemí budovy MsÚ do 25. 10. 2012 do 14.00 hod. na adresu: Mestský úrad v Žiline Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Účasť v elektronickej aukcii

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky vyhlasovateľa, bude zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii s ďalšími informáciami. Víťazom elektronickej aukcie sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol v elektronickej aukcii najvyššiu sumu. Tento uchádzač má právo výberu z ponúkaných stánkov a predajných miest ako prvý. Po ňom nasleduje ďalší úspešný uchádzač v poradí atď. V prípade rovnakej ceny sa bude o poradie losovať.

Zdroj: Dnes24.sk